Richard Berkling till ny verkställande direktör för PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order på ett antal bränslecellssystem för icke-kommersiell användning av ett europeiskt forskningscenter.

Ordern är värd totalt 25 MSEK och kommer att levereras under det andra halvåret 2021.
Forskningscentret kommer att använda systemen i en testmiljö för vätgaselektriska, bränslecellsbaserade drivlinor