Karin Nilsson VD Powercell

PowerCell Sweden AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med det norska energibolaget Statkraft avseende ett samarbete inom energilösningar baserade på vätgas och bränsleceller.

Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi och arbetar med affärsutveckling inom förnybar vätgas. I detta sammanhang har parterna kommit överens om att gemensamt undersöka möjligheterna att använda vätgas och bränsleceller för att lokalt kunna producera el och värme.

Parterna avser undersöka möjligheterna för stationär kraftgenerering i hamnar, datacenter och för isolerade områden såsom öar men också inom mobila kraftlösningar, peak-shaving och smarta elnät kopplade till förnyelsebara energikällor såsom vind- och solenergi.