Postit-lappen och ett fallskärmshopp är kanske nyckeln till att lösa klimatkrisen
Vi står inför en monumental strid mot klimatutmaningarna, där modet utgör vår främsta allierade. Men den stora frågan är om vi verkligen besitter tillräckligt med mod för att triumfera?

För att effektivt bekämpa den globala uppvärmningen och transformera våra energisystem krävs det en revolutionär omställning. Förståelsen för att gårdagens lösningar inte längre är tillräckliga för morgondagens utmaningar är inte bara nödvändig, den är fundamental. Om vi fortsätter att trampa i gamla hjulspår och hålla oss till beprövade metoder kommer vi att förbli oförändrade och oförmögna att lämna efter oss en välmående planet med välmående människor.

Utmaningen är tvåfaldig och rotad djupt i vår psykologi. För det första har våra nuvarande system och lösningar utvecklats av oss själva och är därför en produkt av vår egna investering. Denna nära koppling till det förflutna kan lätt leda oss in i fällan ”så har vi alltid gjort” eller ”det här fungerar redan, låt oss bara finslipa det lite till”. Men det är viktigt att förstå att denna olust mot förändring inte beror på lathet eller motvilja, utan snarare på vår medfödda tendens att hålla fast vid det trygga och bekanta. Vår hjärna är programmerad för att söka stabilitet och undvika risker. Därför är det svårt att bryta sig loss från gamla vanor och omfamna nya, mer innovativa tillvägagångssätt. För att övervinna detta krävs medvetenhet och ansträngning. Det handlar om att aktivt utmana vår egen komfortzon och våga utforska det okända.

För det andra är framgångsfaktorn för att lyckas införa radikala förändringar och innovationer helt beroende av vår förmåga att omfamna misslyckanden. Att arbeta med innovation innebär nämligen att testa många olika lösningar i en liten skala, lägga ner det som inte funkar och skala upp det som har potential att bli framgångsrikt. Det är alltså genom att aktivt utforska olika lösningar och lära av våra misstag som kan vi göra betydande framsteg.

”Mod och förmågan att misslyckas, för att lyckas”

Att vara involverad i innovationsarbete är som att våga ta det stora steget att hoppa fallskärm för första gången – det känns nervöst och pirrigt i magen när man står vid kanten och blickar ut över det okända. Men när man väl släpper taget och känner vinden vina omkring sig, ersätts oron snabbt av en känsla av frihet och äventyr. Ju närmare marken man kommer, desto starkare blir känslan av tillfredsställelse och belöning när man inser att man vågade ta det avgörande steget.

Ett lysande exempel på kombinationen av fallskärmshopp, mod och förmågan att misslyckas, för att lyckas, är historien om post-it-lappen. Det började som ett ambitiöst försök att skapa världens starkaste klister, men efter flera misslyckanden stod utvecklarna inför ett dilemma. Istället för att ge upp beslutade de sig för att tänka utanför boxen och fortsatte att experimentera. Genom envishet och kreativitet lyckades de till slut skapa något oväntat – ett klister som var återanvändbart och följsamt. Och så var posit-lappen född. Numera en produkt som finns på var och vartannat kontor trots digitaliseringens framfart. Denna resa från misslyckande till succé är en påminnelse om vikten av att inte ge upp och våga tänka nytt när vi möter motgångar.

På samma sätt måste vi applicera denna anda av innovation på vår resa mot klimatneutralitet. Att våga experimentera, testa och omvärdera våra metoder är avgörande. Att försöka hitta den perfekta lösningen innan vi agerar är inte längre hållbart. Istället måste vi testa, utvärdera, testa, utvärdera och anpassa oss under resans gång. Felrädslan får inte hindra oss om vi ska nå våra klimatmål. Det är en tanke som jag bär med mig varje dag när jag arbetar med INNOZHERO, Öresundskrafts banbrytande Carbon capture and storage satsning. Vårt mål är att fånga och lagra koldioxid på ett sätt som tidigare inte utforskats fullt ut – en blandning av teknik, kemi och kanske en touch av magi. Risken och utmaningen är stor, men belöningen är ännu större.

I vår strävan mot en hållbar framtid, där mod och uthållighet är våra viktigaste verktyg, är det avgörande att vi bryter med det förflutna och omfamnar det nya. Genom radikal innovation kan vi forma en livskraftig planet för våra barn och barnbarn. Varje handling av mod och innovation är ett steg närmare en ljusare morgondag, och det är vårt ansvar att göra så att varje steg räknas. Vi måste agera simultant, och det handlar inte längre om ”antingen eller”, utan det handlar om ”både och”. Annars kommer vi inte att lyckas.

 

/Av Soraya Axelsson
Commercial Director CCS – Öresundskraft Kraft & Värme AB