Regeringen har utsett Anders Persson till ny generaldirektör och chef för Elsäkerhetsverket.

Anders Persson arbetar idag som förvaltningsdirektör på Arbetsförmedlingen. Dessförinnan var han ekonomichef på samma myndighet. Persson har också arbetat med ekonomifrågor inom Försvarsmakten.

Anders Persson har en lång erfarenhet från ledande funktioner i statsförvaltningen. Nu får han en viktig roll i arbetet med att öka elsäkerheten, inte minst i elbranschen, där det pågår ett intensivt arbete för att minska arbetsplatsolyckorna, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Anders Persson tillträder sin tjänst den 1 augusti. Nuvarande generaldirektör Elisabet Falemo har fått förlängt förordnande fram till dess.