Paketlösning för energirenovering

Med Rysslands invasion av Ukraina har ett nytt ”energi-Europa” tagit form där energieffektivisering har blivit en het fråga. Många småhusägare som drabbas hårt av höga energipriser. Trots detta är det mindre än en procent av småhusbeståndet som genomgår en större energirenovering årligen. 

Våra byggnader står för 30% av den totala energianvändningen i landet. Genom att energirenovera byggnader bidrar man till att nå Sveriges och EU:s energieffektiviseringsmål. Det finns en stor potential att minska energiåtgången.

Våra bostäder förbrukar onödigt mycket energi- hur kickar vi igång en förändring?

Vi i Sverige renoverar som aldrig förr och river, bygger om och till. Men få fokuserar på att skapa ett mer hållbart och energieffektivare hus. 

En betydande andel av de 1,6 miljoner småhus som finns i Sverige har en stor potential att bli mycket mer energieffektiva genom medvetna renoveringsåtgärder. Hur ska småhusägare som är lekmän på energiområdet kunna prioritera åtgärderna i den komplexa process som en husrenovering är? Ett viktigt stöd är kommunernas opartiska och kostnadsfria energi- och klimatrådgivning. 

Det är lockande för småhusägare att satsa på mindre paketlösning, tex solceller eller byte av fönster där man får en garanterad energiproduktion eller energibesparing. Men dessa lösningar är begränsade och tar inte det helhetsgrepp över huset som skulle behövas.

En all inclusive-lösning för renovering

Forskningen har tittat på om ”One Stop Shop” kan vara en lösning. Det är en affärsmetod för övergripande totalrenovering i småhus. One stop shop är som resedestinationernas ”all-inclusive”. Konceptet ger småhusägaren en paketlösning för energirenovering. Utifrån husets förutsättningar ger det en beskrivning och prioritering över möjliga energieffektiviseringsåtgärder, kostnader och förslag på finansiering. 

Det finns många fördelar med One Stop Shop för småhus. Den förenklar för småhusägaren att göra åtgärderna i rätt ordning och inkluderar projektering, offerter, garantier och finansiering. Det blir en mindre insats jämfört med att kontakta flera hantverkare.

Forskning vid Institutionen för byggd- och miljöteknik vid Linnéuniversitetet visar bland annat att utmaningen ligger i de många olikheterna i husen som gör det svårt att standardisera och få ekonomiska skalfördelar. Forskarna har undersökt olika typer av One Stop Shop-modeller i Europa. De konstaterar att inget koncept är riktigt moget än. Den grundläggande problematiken är trovärdigheten hos aktören som förmedlar tjänsten. Det har också visat sig vara svårt att förankra och få ekonomi i mer komplexa och heltäckande lösningar. Forskningen visar att offentligt finansierade One Stop Shop-modeller fungerar bäst för att de uppfattas som mer objektiva och trovärdig.

Därför föreslår vi att den kommunala energi och klimatrådgivarfunktionen utvecklas till att bli en One Stop Shop facilitator. Det finns i dag energi- och klimatrådgivare i hela Sverige som finansieras av Energimyndigheten. 

Vi tror att en förstärkt (med fler rådgivare) och utvecklad funktion på kommunerna kan vara en lösning för att stötta renoveringsprocessen. Energi- och klimatrådgivare kan som en oberoende aktör med stor trovärdighet ge råd gällande åtgärder, finansiering och utvärdering av anbud mm. Dagens energipriser har kraftigt ökat intresset för att energirenovera och vi tror att energi- och klimatrådgivare kan bidra till att hjälpa fler att ta steget att energirenovera sitt hus. När fler efterfrågar tjänsterna kommer det även bidra till en utveckling av näringslivet. Fördelen med fler energi- och klimatrådgivare i kommunerna är att fler får hjälp med att energieffektivisera sitt småhus och fler arbetar tekniskt med energifrågan, vilket är stärkande arbetsmarknadspolitiskt.

Johan Milton, sakkunnig i energifrågor, Energikontor Sydost