Brännliden vindpark (42 MW) i Skellefteå kommun, som ägs av Marguerite, en ledande europeisk infrastrukturfond och är byggd av OX2, är nu driftsatt.

I linje med det förvärvsavtal som undertecknades mellan Marguerite och OX2 i Q4 2018 har Brännliden vindpark till dags datum färdigställts och driftsatts. Den årliga elproduktionen förväntas uppgå till ca 160 GWh per år.

“Den här investeringen följer vår strategi inom förnybart som har fokus på projekt med låga subventioner och hög konkurrenskraftig LCOE. Att parken nu är driftsatt är en viktig milstolpe och vi ser fram mot fortsatt samarbete med OX2 under driften”, konstaterar William Pierson, Managing Partner på Marguerite.

“Samarbetet med Marguerite har fungerat mycket bra. Att nå driftsättning är ännu ett bevis på OX2:s styrka och fokus att bidra till omställningen. Vi har nu realiserat mer än 2,3 GW vindkraft i Europa”, tillägger Paul Stormoen, vd på OX2.

“Brännliden erbjuder mycket goda vindresurser med en medelvind på över 8 m/s vid vindkraftverkens navhöjd, vilket gör platsen till ett av Nordens bästa landbaserade vindlägen. Projektutvecklingen initierades 2013 och det är glädjande att nu se parken i drift. Vi ser fram emot att förvalta den i många år framöver”, säger Lars Bryngelsson, CEO OX2 TCM.

OX2 byggde Brännliden vindpark i en totalentreprenad och kommer fortsättningsvis att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen. Turbinleverantören Vestas kommer att ansvara för drift och underhåll enligt ett 25-årigt serviceavtal. Vald turbinmodell är Vestas V136 4.2MW.

Marguerite driftsatte sin första 46,8 MW landbaserade vindpark i Sverige i Grimsås, Tranemo kommun, Västra Götalands län. Tillsammans med Brännliden vindpark har Marguerite en total installerad kapacitet om 90 MW vindkraft i Sverige.