elmätare, el, elektrisk

Energikrisen ledde till extremt höga elpriser i vintras medan fjärrvärmepriset i Örnsköldsvik fortsatte vara stabilt. Nästa år kommer dock uppvärmningspriserna att behöva öka mer än tidigare.

– Orsaken är att Rysslands invasion av Ukraina har medfört höjda biobränslepriser och ett högre generellt kostnadsläge som i sin tur ökar kostnaderna för att producera fjärrvärme, säger Mattias Lindberg på Övik Energi.
Konkurrensen om biobränslen i Sverige har ökat på grund av att de stora flödena av biomassa från främst Ryssland till Europa har strypts. En annan orsak är att den kraftigt försvagade byggkonjunkturen lett till mindre volymer av biorestprodukter från sågverk. Den kraftiga uppgången i biobränslepriser som inleddes förra året har visat sig vara mer än tillfällig och i år har ökningen fortsatt i hela landet.

Behov av höjda uppvärmningspriser
Med anledning av detta aviserar Övik Energi nu behov av att höja fjärrvärmepriset från och med 1 januari 2024 med 12 procent. För en genomsnittlig villakund i Örnsköldsvik skulle det innebära en kostnadsökning om ca 190 kr per månad inklusive moms.
– Det är ett utmanande läge just nu på energimarknaden och vi jobbar kontinuerligt med att hålla ned de kostnader vi kan påverka. Vi ser att fjärrvärmen är konkurrenskraftig idag och vårt mål är att den ska fortsätta vara våra kunders mest prisvärda val.
Noterbart är att under det senaste decenniet har prisutvecklingen för fjärrvärme legat under inflationen och uppvisat en mycket stabil utveckling.

Fjärrvärme i det nya energisystemet
Energisystemet är i förändring och elförbrukningen förväntas minst fördubblas till år 2045. Den största ökningen kommer ske inom transporter och industrin.
– Tillgång till eleffekt kommer bli en utmaning. Här kan fjärrvärmen göra stor nytta både för en enskild fastighetsägare och för samhället då den håller ned kundens eleffektbehov och samtidigt avlastar elsystemet, berättar Mattias Lindberg.

Öppen och transparent dialog
Övik Energi är medlem i Prisdialogen som är ett initiativ mellan de största kundorganisationerna och energibranschen.
– Genom Prisdialogen vill vi ge kunderna god insyn i vår kostnadsutveckling, hur vi arbetar med effektiviseringar och de faktorer som påverkar priset. Vi berättar redan nu om behovet att ändra priset nästa år för att vara transparenta, öppna och ge våra kunder en god framförhållning, avslutar Mattias Lindberg.