Glenn Johansson, vd på Glesys

Idag gick startskottet för Glesys fjärrvärmeleverans till Falkenberg Energi. Ett unikt samarbete där överskottsenergin från det nybyggda datacentret på Västkusten återvinns och genererar fjärrvärme. Satsningen har kapacitet att värma 1 700 villor och samtidigt minska koldioxidutsläppen med 1 570 ton – per år.

Den snabbväxande datacenterindustrin står idag för två procent av världens årliga koldioxidutsläpp och tre procent av elkonsumtionen. Blickar man bara fem år framåt beräknas motsvarande siffror vara hisnande 5,5 respektive 20 procent.

Hostingbolaget Glesys representerar en ny generation infrastrukturleverantörer som erbjuder effektiva molnlösningar genom moderna och miljövänliga anläggningar. Nu har företaget
öppnat Västkustens största datacenter som utöver värmeåtervinning drivs med 100 procent förnyelsebar energi. Hela anläggningen har designats med ett genomgående fokus på miljö och hållbarhet.

– Med datacenterindustrins ökande påverkan på klimatet är det viktigare än någonsin att vara så hållbara som möjligt, om det så kräver att gå den extra milen. Att återvinna spillvärmen från våra datacenter är den största insatsen vi kan göra. Genom det tar vi ledarrollen på den nordiska marknaden, säger Glenn Johansson, vd på Glesys.

Förutom en ekonomisk nytta med att återvinna spillvärmen från datahallarna har samarbetet ett stort miljövärde. Genom återvinning av spillvärmen förväntas koldioxidutsläppen kunna minska med motsvarande 1 570 ton per år.

– Denna typ av tredjepartsleveranser i fjärrvärmenätet är ett jättekliv för värmeåtervinningen i Falkenberg och gynnar såväl miljön som kommuninvånarna, säger Bo-Anders Antonsson, vd Falkenbergs Energi.

– Genom att ta tillvara på spillvärmen från Glesys serverhallar ökar vi andelen återvunnen energi i vår värmeproduktion. Det är Falkenberg Energis första spillvärmeleverans och den gör att fler kunder i Falkenberg kan få förnybar fjärrvärme, fortsätter Bo-Anders.

Värmeåtervinningen har kapacitet att värma 1 700 villor i kommunen och energin från spillvärmen kan bli 26 GWh årligen – motsvarande 25 procent av Falkenbergs totala fjärrvärmeproduktion.