Akademiska Hus utökar satsningen på solceller vid Campus Örebro och installerar en ny anläggning på Universitetsbibliotekets tak. Det innebär att den totala mängden förnybar solel vid Örebro universitet nu uppgår till 1,1 miljoner kWh per år och att de sammanlagt sju anläggningarna under soliga sommarmånader producerar mer energi än vad lärosätet förbrukar.

Som ett led i att minska mängden levererad energi och istället satsa på förnybara energikällor har Akademiska Hus i samarbete med Örebro universitet försett campusområdet med solceller i olika etapper sedan 2008. Först ut var Bilbergska huset följt av Teknikhuset, Långhuset, Gymnastikhuset, Prismahuset och Kårhuset. Nu har turen kommit till Universitetsbiblioteket, där en ny anläggning med en produktionskapacitet på strax över 230 000 kWh/år precis har driftsatts. Sammanlagt rör det sig om en yta om 5 600 m2 som nu täcks av solpaneler och en investering om 14 miljoner kronor.

– Det är mycket glädjande. Tidigare var våra stora tak bara outnyttjade och osynliga ytor. Nu gör de i stället nytta och producerar egen el till våra lokaler, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Överskott på energi under sommaren
Tillsammans beräknas de sju anläggningarna producera 1,1 miljoner kWh miljövänlig solenergi per år. Mängden motsvarar genomsnittsförbrukningen för 75 normalstora villor eller att köra cirka 140 varv runt jorden med elbil. Energin kommer att användas inom Akademiska Hus byggnader på campusområdet och som ett av få campus i Sverige kommer solcellsanläggningarna dessutom att under soliga sommarmånader producera mer elenergi än vad Örebro universitet förbrukar. Överskottet kommer inledningsvis att säljas till en energileverantör, men Akademiska Hus undersöker olika möjligheter för att i framtiden kunna nyttja även den energin inom campusområdet.

– Vi följer utvecklingen inom energilagring löpande, bland annat i samarbete med studenter och forskare. Det känns fantastiskt att så många tak på Campus Örebro nu har solceller och att vi har lyckats skapa ett campus där vi genererar mer el än vi använder räknat över året. Satsningen är ett kvitto på att vi lägger stor kraft på att nå en mer hållbar energiförsörjning och att vi tillsammans med Örebro universitet bidrar till ett fossilfritt samhälle, säger Erik Florman, hållbarhetschef på Akademiska Hus.

Vägen mot klimatneutralitet
Akademiska Hus har högt uppsatta klimatmål och ska nå en nollvision för sitt klimatavtryck. Investeringen i solceller vid Örebro universitet är en av flera liknande satsningar på campus runt om i landet. I dagsläget har Akademiska Hus 129 anläggningar i sitt nationella fastighetsbestånd som årligen producerar 9,5 miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten. Det gör Akademiska Hus till det fastighetsbolag i landet med flest solcellsanläggningar. Till och med år 2024 planerar bolaget att ta ytterligare krafttag genom att installera fler anläggningar som, när de står klara, bidrar till att Akademiska Hus totala mängd solel beräknas uppgå till drygt 13,5 miljoner kWh per år.