Cleantechinvesterarna Fredrik och Ann-Helene Ljungström har förvärvat 625 000 aktier, motsvarande 1,3 procent av kapitalet, i Climeon. Aktierna har sålts av Climeons VD och grundare Thomas Öström till ett pris av 48 kronor per aktie. Fredrik och Ann-Helene Ljungström har lång erfarenhet av cleantechinvesteringar och var tidiga investerare i bland andra PowerCell, NEL och Nikola Corp. Thomas Öström kvarstår som Climeons största aktieägare med 8 900 000 A-aktier och 130 900 B-aktier, motsvarande 18,3 procent av kapitalet och 51,7 procent av rösterna.

De Schweizbaserade cleantechinvesterarna Fredrik och Ann-Helene Ljungström förvärvade den 7 juli 2020 via sitt family office 625 000 B-aktier i Climeon till ett värde av 30 MSEK av bolagets VD Thomas Öström. Transaktionen rapporterades till Finansinspektionen via insynsregistret samma dag.

– Att få in rätt investerare som kan bidra till att Climeon utvecklas är avgörande för mig som grundare av bolaget, kommenterar VD Thomas Öström.

– Möjligheten att få in Fredrik och Ann-Helene Ljungström som aktieägare och få ta del av deras internationella erfarenheter från andra cleantechbolag gjorde att jag valde att sälja en liten del av mitt innehav, fortsätter Thomas Öström.

Fredrik och Ann-Helene Ljungström har ett tydligt cleantechfokus i sina investeringar och har i tidig fas framgångsrikt gått in i bolag som PowerCell, NEL och Nikola Corp. Fredrik och Ann-Helene Ljungström är tematiskt inriktade investerare och har även större investeringar i Spotify och Facebook.

– Försäljningen sker enbart av privatekonomiska skäl och utgör bara en liten del av mitt totala innehav. Jag är Climeons största aktieägare och tänker fortsätta vara det, avslutar Thomas Öström.

– Thomas och hans team bygger ett väldigt spännande bolag inom energisektorn som är av avgörande betydelse för de klimatutmaningar vi har framför oss, kommenterar Fredrik Ljungström. – Jag har tidigare engagerat mig i flera andra framgångsrika cleantechbolag och ser fram emot att nu få vara en del av Climeons fortsatta resa, säger Fredrik Ljungström.

För att understryka långsiktigheten i investeringen har Fredrik och Ann-Helene Ljungström på eget initiativ begärt att den köpta posten aktier skall ha en lock-up om 12 månader. Thomas Öström har på samma sätt på eget initiativ begärt att samtliga aktier som han fortsättningsvis äger i Climeon skall omfattas av en 12-månaders lock-up.Efter transaktionen äger Thomas Öström 8 900 000 A-aktier och 130 900 B-aktier i Climeon, vilket motsvarar 18,3 procent av kapitalet och 51,7 procent av rösterna.

Pareto Securities AB har varit mäklare i samband med överlåtelsen.