Öresundskraft har tecknat avtal med Kraftpojkarna omfattande materialinköp och installation för solceller. Det stärker leveransförmågan just när intresset för solceller växer starkt.

Avtalet omfattar dels materielinköp, expertis och materielutveckling, dels montage och anslutning av solcellsanläggningar hos såväl företags- som privatkunder i nordvästra Skåne.

– Avtalet innebär att vi får ännu större kapacitet att hjälpa våra kunder med anskaffning och installation av solceller. Kraftpojkarna är en av Sveriges största aktörer på området. Det säger Filip Wiqvist, produktchef för sol, ladd och lagring på Öresundskraft.

– Vårt mål är att bli marknadsledande på solceller i vår region. Vi har rekryterat personal inom försäljning, leveransprojektledning och affärsutveckling och vi lanserade nyligen ett grönt bolån tillsammans med Hemma med mycket attraktiva lån för den som vill skaffa solceller. Kraftpojkarna stärker vår leveranskapacitet och bidrar med värdefull kompetens för att snabba på omställningen till ett hållbart energisystem, säger Filip Wiqvist.

– Öresundskrafts helhetssyn på hållbara energilösningar passar vår egen profil och kompetens mycket bra. Vi erbjuder nyckelfärdiga system, produkter och tjänster inom solenergi, energilagring och laddinfrastruktur. Vi ser verkligen fram emot att få samarbeta med Öresundskraft och därigenom göra det möjligt för många fler att producera förnybar el med solceller och bidra till Helsingborgs mål för solel. Det säger Albin Hasselström, marknadschef på Kraftpojkarna.