Från kilowatt till kilobyte. Utvecklingen i Öresundskrafts kärnområden energi och kommunikation går snabbt. Nu renodlar företaget sin verksamhet. På bilden den framtida Oceanhamnen, Helsingborg. (Illustration: Helsingborgs stad)

Affärsområdet Kommunikationslösningar hos Öresundskraft blir ett eget bolag. ”En satsning som gynnar Helsingborg” menar Anders Östlund, vd för Öresundskraft. Bolaget blir helägt av Öresundskraft och får egen styrelse och ledning.

Öresundskrafts kommunikationsverksamhet omfattar fem affärssegment, däribland Stadsnätet, fiberbaserade förbindelsetjänster, Stadshubben och operatörshotell. Den blev ett eget affärsområde 2013 och har sedan dess vuxit snabbt. Anders Östlund:

– Det här är en satsning som stöder Helsingborgs vision. Utvecklingen går snabbt inom våra två kärnområden, energi och kommunikationslösningar. Genom att bolagisera kommunikationsverksamheten skapar vi bättre förutsättningar för att tillvarata de tillväxtmöjligheter och de värden vi ser, både i integrationen av energi och kommunikation och i infrastruktur för kommunikation. Att ta en drivande roll i Helsingborgs digitalisering blir mycket viktigt för bolaget.

– Den digitala transformationen går allt snabbare och behovet av kommunikationslösningar växer snabbare än någonsin. Med bolagiseringen renodlas verksamheten, vi kan fokusera på det vi gör bäst och därmed skapa bästa möjliga förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt. Det säger Bo Lindberg, vd för det nya bolaget och tidigare chef för affärsområdet.

Bolaget får drygt 30 anställda med en styrelse bestående av ordförande Björn Eisner (M), ledamöterna Sofia Kamlund (MP), Vlatko Milos (S), Fredrik Sköld (M), samtliga i Öresundskrafts styrelse, samt Anders Östlund, vd för Öresundskraft.

Den formella processen med bolagsbildning pågår, med planerad start vid årsskiftet.