ONE Nordic har tecknat ramavtal med Ellevio gällande ny- och ombyggnation av ledningsnät och nätstationer, lokalnät och regionnät. Det femåriga avtalet är värt minst 50 miljoner.

Ramavtalet omfattar en modernisering av Ellevios lokalnät där ONE ansvarar för att bygga nya nätstationer, markledningar och i förekommande fall även luftledningar. Området det gäller är Västkusten med garanterad volym, Gävleborg-Dalarna och Bergslagen, Värmland, Skaraborg och i Stockholmsregionen samt ett ramavtal för regionnät som kommer gälla i hela Ellevios nätområde avseende luftledning, station och kabel.

”Det här är en strategiskt viktig affär då den ger oss en bra grund för vidare tillväxt och utöka befintliga avtal och samarbete med Ellevio. Vi ser stora tillväxtmöjligheter för ONE de kommande åren i takt med den ökade elektrifieringen och satsningen på förnybara energikällor, något vi har lång och djup erfarenhet att bidra med” säger Joakim Johansson, marknadsdirektör ONE Nordic
Arbetet med att se över kompetenser och rekryteringsbehov har startat, avtalet inleds den 1 januari 2023 och löper till den 31 december 2027 med option på ytterligare tre år.
”ONE Nordic är sedan många år tillbaka en betydande leverantör till oss. De är en engagerad leverantör med stor teknisk kompetens, erfarenhet och god leveransförmåga. Vi är glada för utökat och fortsatt utvecklande samarbete”, säger Peter Vilhelmsson, Strategisk och ansvarig Inköpare Ellevio.

”Vi är väldigt glada över det här avtalet som ger oss en möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med Ellevio” , säger Johanna Sandberg, avdelningschef ONE Nordic Göteborg. Hon blir en av de avdelningschefer på ONE Nordic som behöver rekrytera mer personal de kommande åren för att kunna lösa uppgiften. Det finns ett stort behov av olika sorters montörer i energibranschen för att Sverige ska kunna elektrifieras enligt plan