Precis innan den svenska industrisemestern köpte ONE Nordic bolaget Hagström i Nås.

ONE Nordic är ett av Sveriges största bolag inom el-infrastruktur med runt 1500 anställda. Hagström i Nås är ett företag med 22 anställda som jobbar med besiktningar och tillsyn av kunders elnät. Fram till förvärvet var de ägda av PEAB som nu avyttrat detta välskötta bolag med en stabil lönsamhet.

ONE Nordic är på en tillväxtresa och har under de senaste månaderna förvärvat både Hagström i Nås, Dalarna, och Tectel i Vindeln, ett el-installationsbolag inom både industri och elnät, beläget i Västerbottens län. Förvärven görs som en del av ONE Nordics strategi att bli en bättre partner för sina kunder, stora och små elbolag samt delar av industrin.
”Hagström i Nås är ett bolag vi haft på radarn ett bra tag och nu var tiden rätt för att kunna genomföra förvärvet. Bolagets verksamhet kompletterar väl övrig verksamhet inom ONE Nordic och på sikt ser vi samarbete med ONE:s verksamhet som ett tillväxtområde för Hagström i Nås.”

Lars Gutenwik, CFO ONE Nordic
När Sverige ska elektrifieras och elnäten ska anpassas både till en högre belastning och ett inflöde av el från mindre producenter inom hållbar el, växer branschen. Delar av regionnätet är dessutom i behov av renoveringar och nyproduktion då det helt enkelt blivit för gammalt och industrin har svårt att växa när de inte få tillgång till el. Ett bolag som ONE Nordic, som servar hela den Svenska elbranschen, behöver växa. Då tillgången på utbildade kraftelektriker och ingenjörer med rätt bakgrund är låg, är förvärv av mindre, självständiga bolag en bra strategi.

Det är inte helt enkelt att bedriva och utveckla en landsomfattande verksamhet som till största delen sker på landsbygden och i små orter. Ett företag som ONE Nordic får genom förvärven både fördelarna av en stabil kärna samt en decentraliserad verksamhet. Både Hagström i Nås, Tectel samt det tidigare förvärvet Lapplands Elnät jobbar helt självständigt, det är bara ägarbilden som förändrats i och med uppköpen.
”Vi behåller lokalkännedomen och nätverken de arbetat upp, men kan erbjuda stabilitet på lång sikt och det större bolagets resurser över hela landet ” Lars Gutenwik, CFO ONE Nordic