Omexom har vunnit ännu ett kontrakt för nya likriktarstationer till Trafikkontoret i Göteborg. Denna gång avser det leverans av tre nya stationer med option på ytterligare två stationer. Kontraktsvärdet uppgår till drygt 14 miljoner kronor.

Under de senaste åren har Omexom med gott utfall levererat, monterat och driftsatt nio liknande likriktarstationer till Göteborg och sex stationer till Lund.

– Återigen har vi visat att vårt inarbetade koncept med prefabricerade kompletta likriktarstationer är det bästa och mest kostnadseffektiva för kunderna. Vi ser fram emot att ännu en gång få vara med och stärka spårvägsinfrastrukturen i Göteborg. säger Karl-Jörgen Mathiasson, enhetschef på Omexoms enhet för kraftförsörjning till järnväg