För att underlätta för den växande skaran av elbilister inleder Skellefteå Kraft och OKQ8 ett samarbete som innebär etablering av 800 laddplatser på fler än 300 stationer runt om i landet. Skellefteå Kraft och OKQ8 blir därmed den största svenska aktören med den nya generationens publika snabbladdare.

Elektrifieringen av den svenska fordonsflottan går snabbt och behovet att ladda dessa fordon ökar. I dag sker laddningen till största del i hemmet eller på arbetet. Men för att möjliggöra framtidens hållbara resor kommer publika snabbladdare att vara en avgörande faktor.

För att öka möjligheterna för dessa resor, drivna av 100 procent förnybar el, inleder nu Skellefteå Kraft och OKQ8 ett viktigt samarbete.

Skellefteå Kraft ska inom de kommande sex åren installera minst 1 100 publika snabbladdare på cirka 400 av OKQ8:s stationer i Sverige och Danmark. Av dessa snabbladdare kommer 800 finnas i Sverige.

– Omställningen till ett fossilfritt samhälle är vår största prioritet. Att hjälpa medlemmar och kunder med deras omställning är vad vi finns till för. Vi är därför stolta att vi, tillsammans med Skellefteå Kraft, skapar förutsättningar för den här laddinfrastrukturen som möjliggör supersnabb laddning längs Sveriges vägar, säger Karin Hellgren, kommunikationschef på OKQ8.

Effekten på dessa snabbladdare kommer att ligga på 150 kW, jämfört med dagens vanligaste snabbladdare som ligger på 50 kW.

– Vi satsar stort och med full kraft. Dagens laddbara bilar behöver egentligen inte så höga kW-tal som 150, men vi vill leda utvecklingen och göra det enkelt att välja elektrifierat både nu och i framtiden. Det här är ett viktigt steg i omställningen till fossilfrihet, säger Karin Hellgren.

OKQ8 upplåter plats vid sina stationer till Skellefteå Kraft för att etablera laddplatserna. Skellefteå Kraft investerar, driftsätter och underhåller dessa laddplatser.

– Det känns fantastiskt bra att vi på Skellefteå Kraft genom den här stora satsningen kan kombinera vår kunskap och erfarenhet kring att bygga upp en laddinfrastruktur och vår förnybara energi med OKQ8:s väl uppbyggda verksamhet för att möjliggöra omställningen till framtidens hållbara resande, säger Patrik Grantås, affärsområdeschef marknad på Skellefteå Kraft.

– Det här samarbetet kommer verkligen att göra stor skillnad. Tillsammans, med den förnybara elen som en möjliggörare, kommer vi att göra en stor insats för att minska bilarnas klimatpåverkan. Det kommer att handla om tiotusentals ton av minskade CO2-utsläpp.

Detta samarbete har fått godkännande från såväl OK Scandinavias och Skellefteå Krafts styrelse som de kommunala ägarna i Skellefteå Stadshus AB och kommunstyrelsen. Den sista instansen som ska godkänna samarbetet är kommunfullmäktige i Skellefteå. Detta beslut tas i januari.