Bild: Uniper Energy

Systempriset sjönk med 8 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 minskade spotpriserna med 18 procent. I elområde SE3 minskade spotpriset med 30 procent och i SE4 minskade det med 33 procent.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten ökade under veckan med 53,7 respektive 42,1 procent. För årskontrakten 2021 steg priset med 4,9 procent.

Tillgängligheten på kärnkraft i Sverige ökade med 27,3 procent jämfört med tidigare vecka.

Under veckan som gick var det varmare än normalt och nederbörden var lägre än normalt. Den ingående magasinfyllnadsgraden ökade i Norden och Sverige med 9,4 respektive 12,4 procentenheter jämfört med tidigare vecka.

ta del av hela läget på elmarknaden med tabeller och diagram i pdf-format (pdf 1 MB)