ÖBO har sedan länge utvecklat tekniken för lagring och delning av elenergi i och mellan våra fastigheter. Nu bygger vi en stor solcellsdriven laddstation med kapacitet för både producering, lagring och delning av energi och med förberedelser för vehicle to grid-teknik. Lösningen är ett steg till på vägen till ett samhälle med elanslutna hus och bilar som aktiva delar i energisystemet och som bidrar till att tidvis minska effektuttaget i syfte att även avlasta infrastrukturen både lokalt och nationellt.

Vårt samhälle har blivit mer och mer beroende av elförsörjning inom många olika områden. Fler och fler övergår till elbilar som ska laddas och det ökar behovet av laddplatser. Vårt samhälle ställer om till digitala lösningar som kräver el, förtätningen av våra städer ökar också behovet av el och som ett resultat av det ser vi idag en effektbrist i Sveriges infrastruktur för eldistribution. ÖBO har länge utvecklat en teknik där husen både kan ladda, lagra och dela energi mellan sig. Byggnationen av en större laddstation är nästa steg på den resan.

Laddstationen som vi nu ska bygga i stadsdelen Rosta med cirka 1 300 lägenheter, fungerar som en carport med 16 bilplatser. Just nu pågår en upphandling av entreprenad och byggarbetet förväntas påbörjas i maj. Stationen ska tas i drift efter sommaren.

Hyresgästerna som bor i stadsdelen hyr en plats och laddar sina elbilar på den gemensamma ytan. Laddstationen fungerar som ett större kluster, istället för att vi installerar en eller ett par laddstolpar per fastighet. Elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle tror att 20 procent av alla personbilar kommer att laddas med el år 2025. För ÖBO skulle det betyda att det inom några år behövs cirka 2 400 parkeringsplatser som förses med laddboxar.

Det här är ett sätt för oss att hantera det ökande behovet av laddplatser. Vår uppfattning är att det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga enskilda laddstolpar här och där i fastighetsbeståndet och därför satsar vi på större enheter till det närliggande beståndet, berättar Jonas Tannerstad, el- och automationschef på Öbo.

Ambitionen är att detta ska genomföras i stor skala. Målsättningen för ÖBO är att varje laddstation fungerar som ett områdeslager för energi som både förbättrar kvarterets motståndskraft mot strömavbrott och även erbjuder energitjänster som till exempel frekvensreglering till det hårt belastade stamnätet.

-När vi bygger nya hus eller områden tror vi att det här konceptet blir en utgångspunkt. Vi tror att vi kan bygga en mer effektiv lokal elförsörjning med den här typen av laddstationer som har en kombination av solceller och batterier. Vi skulle då också kunna erbjuda lastbalansering som avlastar det omgivande elnätet när det är hög belastning, säger Jonas Tannerstad.

Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt med Jonas Tannerstad, chef el- och automation. Du når honom på 0707-19 43 98.