Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät. 

Befolkningsökning, ny elintensiv industri, elektrifiering av transportsektorn och övergången till förnybar energiproduktion är en riktning i samhället som innebär stora förändringarna för kraftsystemet. Hela elsektorn har en utmaning framför sig för att möta dessa nya behov av kapacitet i elnätet. Då är nya marknadslösningar en lösning.

I våras inledde Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall Eldistribution ett gemensamt forskningsprojekt som ska skapa och pröva en flexibilitetsmarknad i Storstockholm – sthlmflex.

SVK har ställt några frågor om projektet till Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät.

Vad innebär projektet sthlmflex?
I sin enklaste form innebär det att elanvändare och elproducenter kan bidra till att motverka att kapacitetsbrist uppstår i elnäten. För elanvändaren handlar det om att avstå eller minska elförbrukningen och för elproducenten att starta elproduktion.

Varför är det här projektet så viktigt?
Vi måste förbereda oss för framtiden där vi kommer att behöva ett mer dynamiskt elsystem samtidigt som det måste bidra till att vi bättre kan möta elektrifieringen av Stockholmregionen.

Varför testas det enbart i Stockholm?
Vi samarbetar sedan tidigare med Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution i CoordiNet projektet, där demonstrationsprojekten inleddes i vintras. Projektet i Storstockholm innebär nya möjligheter till lärande och sker i samarbete med två regionnätsägare, Ellevio och Vattenfall Eldistribution.

Samarbetet innebär möjligheter att utbyta flexibilitetsresurser mellan olika regionnät, vilket inte har prövats tidigare.

Kan och kommer projektet appliceras i hela landet?
Förmodligen kommer det i framtiden att finnas behov av den här typen av lokala flexibilitetsmarknader. Nu testar vi inom ramen för CoordiNet och sthlmflex och lär oss av det – tillsammans med de inblandade regionnätsägarna. Sedan får vi se exakt hur vi går vidare.

När i tiden kommer projektet att vara slutfört?
Det nuvarande projektet är beslutat för den kommande vintern (2020/21). Utifrån lärdomarna den här vintern kommer vi tillsammans med Vattenfall Eldistribution och Ellevio ta beslut om hur och om vi går vidare.

Vad händer i projektet nu?
Vi har påbörjat upphandling av flexibilitetstjänster. Oavsett om tjänsten består av produktion, lagring eller förbrukningsreduktion lämnas den på en handelsplattform. Den plattformen ska efter upphandlingen utvärderas.

Förhoppningsvis kan de samlade resurserna i Storstockholm nyttjas för att möta utmaningarna kring elförsörjningen och med det få ett mer effektivt energisystem.

Inför upphandlingen höll ni informationsmöten för intresserade aktörer. Hur upplever du att intresset var för dessa möten?
Intresset var mycket stort. Vi hade över 13o anmälda till de möten som genomfördes. Många var bara nyfikna men det hela resulterade i fler anmälningar än vad vi vågat hoppats på.

Hur många aktörer har visat intresse för att vara del av den här flexibilitetsmarknaden?
Det är 15 aktörer anmälda. Sen får vi se hur många som kommer med i projektet.

Vad är målet med projektet?
Eftersom det är ett FoU-projekt handlar projektmålen mycket om ett lärande och utveckling av nya lösningar. Samtidigt kan vi på en kort tid samla och nyttja resurserna i Storstockholm för att möta utmaningarna kring elförsörjningen och få ett mer effektivt energisystem.

Hur är det här projektet i förhållande till projektet CoordiNet som Svenska kraftnät också är del av?
Vi arbetar för att kunna nyttja den samlade flexibiliteten på bästa sätt så att kraftsystemets stabilitet garanteras på ett kostnadseffektivt sätt. Vi är del av det EU-finansierade projektet CoordiNet där vi medverkar tillsammans med Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution.