Mycket har gjorts inom EU det senaste året för att skydda och stärka försörjningen av naturgas till medlemsländerna. Som ett ytterligare stöd till försörjningstryggheten upprättas nu ett solidaritetsavtal för naturgas mellan Sverige och Danmark.

Rättelse 2023-05-09: I Sverige omfattas cirka 30 000 hushållskunder som är anslutna till det västsvenska naturgasnätet av solidaritetsavtalet. Ej sjukhus och andra kritiska funktioner i samhället som tidigare uppgivits.

Idag undertecknar Sverige och Danmark ett solidaritetsavtal för gasleveranser. Ett solidaritetsavtal är en del av gaskrishanteringen inom EU där stater hjälper varandra att minska sårbarheter.

– Avtalet vi har undertecknat i dag speglar det stora arbete och samarbete som har skett i spåren av Rysslands invasion av Ukraina – inte bara i Norden utan i hela EU. Inget land i EU eller Norden kan lösa energiförsörjningskrisen ensam. Så vi måste samarbeta och vara solidariska med våra grannar – både när det gäller leveranskedjor och energibesparingar, säger Kristoffer Böttzauw, direktör för danska Energistyrelsen.

Solidaritetsavtalet är ett sätt att förebygga och lindra konsekvenser av eventuella störningar i gasförsörjningen. Den största delen av den naturgas som används i Sverige kommer via rörledning från Danmark.

– Våra energisystem är komplexa och sammanbyggda med olika länder. Avtalet visar styrkan i internationella samarbeten och speciellt för försörjningstryggheten där fördelarna är uppenbara, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Med hänvisning till avtalet kan en stat begära leveranser av gas från en angränsande stat i syfte att trygga gasförsörjningen till sina solidaritetsskyddade kunder. I Sverige omfattar det cirka 30 000 hushållskunder som är anslutna till det västsvenska naturgasnätet.

Avtalet undertecknades av generaldirektör Robert Andrén för svenska Energimyndigheten och direktör Kristoffer Böttzauw för danska Energistyrelsen måndagen 8 maj i Danmark.