Nytt regeringsuppdrag: Åtgärder för att energibespara inom staten

Energimarknadsinspektionen (Ei) ska som myndighet genomföra lämpliga åtgärder för att spara energi. Det är ett nytt uppdrag från regeringen som gäller från den 31 oktober 2022.

Regeringen har till och med den 31 mars 2023 gett i uppdrag till statliga myndigheter att genomföra energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. De som behöver uppfylla detta uppdrag är myndigheter som har tio eller fler anställda.

Rapporter sammanställs av Energimyndigheten

Senast den 15:e dagen varje månad ska berörda myndigheter skicka in månatliga rapporter till Energimyndigheten. Sammanställningen av alla redovisningar skickas sedan vidare till Infrastrukturdepartementet.