Glöm det problemfokuserade sättet att se på klimatfrågan. Ett nytt ramverk, Avoided Emissions Framework, sätter fokus på det lösningsorienterade perspektivet. Det låter investerarare jämföra hur stor klimatnytta två skilda innovationer ger. Den 11 februari 2021 kommer Avoided Emissions Framework presenteras på Sweden Sustaintech Venture Day.

Skyndsamma insatser krävs för att nå Parisavtalets målsättning om att den globala uppvärmningen ska understiga 1,5 grader år 2100. Det är en av anledningarna till att den globala klimatplattformen Mission Innovation vill få beslutsfattare att börja tänka annorlunda kring klimatfrågan.

Glöm det problemfokuserade sättet att se på klimatfrågan. Mission Innovations nya ramverk sätter fokus på det lösningsorienterade perspektivet. Det låter investerarare jämföra hur stor klimatnytta två skilda innovationer ger – och ska hjälpa världens länder att snabbare få ut nya gröna lösningar på marknaden.

– Den här frågan har ofta setts som ett problem som går ut på att vi ska minska utsläppen. Om man istället vänder på perspektiven kan man säga att klimatfrågan innebär en möjlighet, som leder till nya lösningar, säger Dennis Pamlin, senior rådgivare på Research Institutes of Sweden (RISE).

Inom klimatsamarbetet har Sverige, genom bland andra Energimyndigheten och RISE, tagit en ledande roll i att utveckla ett nytt ramverk, Framework for avoided emissions. Syftet är att hjälpa investerare att mäta och jämföra olika teknikers potentiella klimatnytta.

– Vi måste omkullkasta de sanningar vi sitter på idag och driva världens hållbarhetssatsningar mot ett investerarperspektiv om vi på riktigt ska ha en möjlighet att nå målen i Parisavtalet, säger Andreas Stubelius, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Jämförs med affärsvärldens avkastningsmodell
Inom finansvärlden används sedan en lång tid tillbaka modeller för att räkna på potentiell avkastning. Framework for avoided emission ska på samma sätt kunna användas för att räkna ut och jämföra den potentiella klimatnyttan mellan vitt skilda tekniker.

– Genom ramverket får vi svar på frågan var avkastningen på investeringen blir som bäst, det vill säga vilka lösningar som ger den största avkastningen i form av klimatnytta, säger Andreas Stubelius.

Såväl privata som statliga aktörer har visat stort intresse för modellen. Investeringar i klimatlösningar kommer att stå för en betydande del av den totala budgeten framöver. Både EU-kommissionen och inkubatorer har uttryckt ett starkt intresse för att äntligen kunna göra klimatberäkningar på ett förtroendeingivande sätt.

Sweden Sustaintech Venture Day 2021
Ramverket Avoided Emission Framework kommer att presenteras på Sweden Sustaintech Venture Day den 11 februari. Eventet samlar svenska och internationella investerare som möter växande svenska bolag inom miljöteknik. En av huvudtalarna kommer att vara Breakthrough Energy Ventures, startat av Bill Gates tillsammans med några av världens mäktigaste investerare med syfte att accelerera omställningen.

Är du intresserad av att bli en Framework explorer?
Just nu söker vi svenska investerare som vill vara med och utveckla ramverket Framework for avoided emissions, genom att göra klimatberäkningar på sin portfölj.