Svenska kraftnät, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Sjöfartsverket har enats om ett nytt samarbete för att säkerställa en trygg och hållbar marin el-infrastruktur för framtiden. Det är en viktig åtgärd med tanke på det förändrade säkerhetsläget i Sveriges närområde.

Med tanke på det förändrade säkerhetsläget och behovet av Svenska kraftnäts ökade marina beredskap och totalförsvarsförmåga inom el-infrastruktur, har behov av ett nytt samarbete mellan Svenska kraftnät, SGU och Sjöfartsverket uppstått. Samarbetet kommer att stärka den statliga förmågan kring marina uppdrag, inklusive inspektion och övervakning av befintliga sjökablar samt bottenundersökningar inför nya sjökabelförbindelser. Samarbetet kommer även främja kunskapsdelning och utveckling inom det marina området.

Tillsammans bidrar vi till statens beredskapsförmåga
Philip Winberg, projektledare för havsrelaterade projekt på Svenska kraftnät, uttrycker entusiasm för samarbetet:

– Det är ett glädjande besked att vi nu ökar våra möjligheter att genomföra marina uppdrag för Svenska kraftnäts nuvarande och framtida anläggningar till havs. Tillsammans med SGU och Sjöfartsverket kan vi bidra till att öka svenska statens beredskapsförmåga för sin marina infrastruktur och samtidigt bidra till en säker elförsörjning för Sverige och våra grannländer.

SGU undersöker inför ny Gotlandsförbindelse
SGU ska under 2024 utföra geofysiska och geotekniska undersökningar för nya Gotlandsförbindelsen och kommer att bidra med kunskap och information om de geologiska förutsättningarna på havsbotten. Det handlar om att förstå hur havsbottnen ser ut och vad den består av.

– Vi på Sveriges geologiska undersökning är väldigt glada över samarbetet och tror att just samverkan är en nyckelfaktor för att bygga ett robust samhälle. Med hjälp av vårt specialutrustade undersökningsfartyg Ocean Surveyor kommer vi att ta fram den information som behövs både för planering av ny marin infrastruktur i havet och för kontroll och underhåll av redan existerande anläggningar, säger Lovisa Zillén Snowball, avdelningschef för avdelningen samhällsplanering vid SGU.

Sjöfartsverket gör sjömätningar och löpande inspektioner
Kapacitet för sjömätning kommer även tillhandahållas av Sjöfartsverket. Uppdragen kommer bland annat att genomföras med hjälp av forskningsfartyget Svea utomskärs. Svea ägs av SLU men opereras och bemannas av Sjöfartsverket. Inomskärs och närmare kusten kommer Sjöfartsverkets egna sjömätningsfartyg användas.

– Vi är glada att ha möjlighet att medverka till den ökade förmågan inom marin el-infrastruktur genom detta samarbete. Det här kommer att vara en löpande inspektion under ett antal år och vi är redan igång med förberedelser, säger Björn Gustafsson, gruppchef vid Sjöfartsverkets avdelning för sjögeografi.