Bygglovet för två stycken 120 meter höga vindkraftverk för hamnens energibehov (elanslutning av fartyg) samt Trelleborgs kommuns vätgassatsning, är nu beviljat. Trelleborgs Hamn har ambitionen att bli en stor energinod och ser mycket fram emot att kunna starta upp projektet i början av hösten 2023.

Trelleborgs Hamn, Skandinaviens största RoRo-hamn för rullande trafik, har som mål att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn. Ambitionen är att nå nettonollutsläpp till 2040. Nyckeln till att minska hamnens utsläpp är att erbjuda rätt förutsättningar för våra kunder att minska sina utsläpp och säkra tillgång till klimatvänliga drivmedel samt laddinfrastruktur med grön el. Från 2030 väntas också krav på att samtliga fartyg som anlägger hamnen ska anslutas till landel, vilket kommer att innebära en betydligt högre energiförbrukning. Med de nya vindkraftverken, tillsammans med Trelleborgs Hamns egen solcellspark på 2200 kvadratmeter, kommer vi att producera mer grön energi än vad vi förbrukar.

− Tillsammans med Trelleborgs Energi arbetar vi nu för att finna den bästa konstruktionen och hur vi säkerställer grön vätgas inför kommande vätgasdriven lastbilstrafik i framtiden, säger Jörgen Nilsson, vd i Trelleborgs Hamn.

Vindkraftverken kommer placeras ute i nya hamnen på den 500 meter långa handelskajen och planeras stå färdiga under 2024. De kommer att producera cirka 15 miljoner kWh per år.

Vindkraftverken är en av aktiviteterna i hamnens EU-projekt ”Green FIT 2025” som medfinansieras av EU.