I takt med en växande efterfrågan på elbilar ökar också behovet av de metaller – bland annat kobolt och litium – som används i batterierna. Med en hållbar process som innebär att 95 procent av de sällsynta metallerna i ett batteri kan återvinnas och med en kapacitet som idag ligger på 10 000 elbilsbatterier per år vill Fortum bli ledande i Europa.

-Med start innan sommaren kommer vi att börja skicka elbilsbatterier från Sverige och Norge för återvinning till vår anläggning i Finland efter att samtliga tillstånd nu finns på plats, säger Tero Holländer, chef för batteriåtervinning på Fortum Recycling & Waste.

Fortum har två återvinningsanläggningar i Finland där använda och trasiga batterier först hanteras mekaniskt och sedan hydrometallurgiskt. Kombinationen av tekniker med mekanisk och hydrometallurgisk återvinning gör det möjligt att återvinna 80 procent av batteriets material och hela 95 procent av de sällsynta jordartsmetallerna i ett batteri.

-Genom att återvinna materialen i batterierna på ett hållbart sätt minskar vi den miljöpåverkan som nytillverkning innebär och det gör det även möjligt att öka produktionen av elbilsbatterier, säger Tero Holländer.

Litiumjonbatterier som har nått slutet av sin livslängd klassificeras som farligt avfall vilket kräver särskild expertis och tillstånd att hantera. Som expert på behandling av farligt avfall kan Fortum erbjuda företag lösningar för transport, hantering, lagring och återvinning. Idag har anläggningen för mekanisk återvinning kapacitet att återvinna ca 3 000 ton använda batterier årligen, vilket motsvarar ca 10 000 elbilsbatterier och planen är att bygga ut kapaciteten i takt med att volymerna ökar.

För att ytterligare minska batteriernas miljöpåverkan under sin livstid och använda befintliga resurser mer effektivt utvecklar Fortum även så kallade 2nd Life-lösningar där använda elbilsbilsbatterier används i hybridlösningar kopplade till vattenkraftverk eller för att hantera frekvensreglering i elnätet.