RES Renewable Norden bygger en vindkraftpark i Rödene mellan Alingsås och Vårgårda. Parken omfattar 13 vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter från mark till yttersta bladet och en rotordiameter på 155 meter. Parken kommer att ha en effekt på 86 MW vilket motsvara energiförbrukning för 40 000 svenska hem. Den förnybara energin som produceras kompenserar utsläpp motsvarande 230 000 ton koldioxid om året.

Veidekke är upphandlad som markentreprenör och håller nu på att anlägga vägar, kranuppställningsplatser och fundament för vindkraftverken. Siemens Gamesa kommer att leverera vindkraftverken och ABEKA bygger transformatorstation. Vattenfall svarar för distributionsnätet mellan Alingsås och Vindkraftparken.

Inhouse Tech har i uppdrag att vara site manager vilket innebär samordning av arbetet på site.

– Den största utmaningen i projektet är att vi bygger i obanad terräng, det vill säga att vi bygger vägar och uppställningsplatser mitt ute i skogen och på dessa skall det transporteras tornrörsdelar, transformator och 87,5 m långa turbinblad till de olika fundamentplatserna. Längden på framförallt turbinbladen medför att det finns begränsningar i vägarnas geometri i både z- och x-y-led, säger Christian Petersson, projektledare på Inhouse Tech.

Tornfundamenten kommer att förankras ner i berget genom att det borras 14 m djupa borrhål där man förankrar linstag som trycks ner i hålen och gjutinjekteras.

Vid tornfundamenten kommer det att gjutas kranplattor som uppställningsplats för den 750 ton tunga mobilkranen som skall montera torndelarna. Kranen som har en lyfthöjd på 150 m kommer att demonteras och flyttas i delar mellan de 13 olika tornen. Torndelarna, turbinblad och transformator kommer att transporteras från Uddevalla hamn till Rödene, en resa på ca 9 mil och ca 50 transporter. Under resan behöver vägskyltar, belysningsmaster med mera demonteras.