I slutet av förra veckan steg elpriset och dagspriser på över 73 öre/kWh noterades under den gångna fredagen i elområde 3 och 4. I elområde 1 och 2 ökade inte priset lika kraftigt utan låg på cirka 43 öre/kWh. En bidragande faktor till prisökningen i söder är att Ringhals 1 stängde vid årsskiftet tillsammans med svag vindstyrka.

Elpriset under inledningen på januari har ökat i hela landet och dagspriset på el har varit högre än på länge. Efter en lång period av låga elpriser har nu trenden vänt och många konsumenter kan förvänta sig en högre elräkning i januari.

Det beror ökningen på

Att elpriset ökar beror mycket på det kalla vädret som varit i stora delar av landet. När kylan slår till ökar efterfrågan på el samtidigt som elproduktionen påverkas av vädret. Under första halvan av januari har det varit kallt och lite vind vilket lett till högre elpriser. Samtidigt har kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 stängt ner vid årsskiftet, något som också påverkat elpriset framförallt i södra Sverige.

Elpriset framöver

Elpriset har efter den gångna helgen sjunkit igen och ligger i dagsläget på ca 45 öre i samtliga elområden. Enligt prognosen väntas elpriset fortsatt ligga kvar på ungefär samma prisnivåer även under de kommande veckorna.

– Fortsätter vädret vara kallt så väntas elpriset fortsätta ligga högre än vad vi haft de senaste månaderna, säger Kajsa Sundqvist på Kundkraft.