Fr. v. Björn Persson, regionchef E.ON Mitt, Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution, Lars Hagelberg, CFO, Ljunghälls, Ola Gustavsson, ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Vimmerby och Christer Segersteen, kommunstyrelsens ordförande, Kinda kommun.

I dag gick startskottet för projektet där E.ON ska bygga en ny elledning mellan Vimmerby och Kisa. Ledningen kommer innebära en kapacitetsökning i det regionala elnätet som motsvarar fem gånger Vimmerbys elkonsumtion.

E.ON ska bygga en ny 130 kilovolts elledning mellan Vimmerby och Kisa för att förstärka elnätet i de båda kommunerna. Ledningen ska anslutas till fem nybyggda eller ombyggda transformatorstationer i Kisa, Horn, Gullringen, Södra Vi och Vimmerby.

I dag startade byggprojektet i Horn där en av de nya transformatorstationerna ska byggas. Projektet är en av E.ONs största pågående satsningar i elnätet och innebär en investering på omkring 350 miljoner kronor.

– Genom den nya elledningen ökar E.ON kapaciteten i våra elnät och ser till att säkra framtidens behov av el. På det här viset är E.ON med och bidrar till utvecklingen i regionen. Den nya ledningen är en möjliggörare för regional och hållbar tillväxt, säger Martin Höhler, vd för E.ON Energidistribution.

Den nya 130 kilovoltsledningen skapar också redundans i elnätet, vilket i praktiken innebär att Kinda kommun nu får dubbla matningar från två olika elledningar. I dagsläget finns bara en ledning in till Kinda kommun.

­­- I både Vimmerby och Kinda kommun finns flera stora företag som är beroende av trygg och säker elförsörjning 24 timmar om dygnet. För dessa företag, och för övriga samhället, är det viktigt med ett stabilt elnät med hög kapacitet, och med den nya regionledningen kan vi möta dessa behov, säger Martin Höhler.

Under 2021 inleds projektet med att E.ON bygger nya transformatorstationer i Horn, Gullringen och Södra Vi. Under 2022 börjar arbetet med att bygga den fem mil långa luftledningen mellan Kisa och Vimmerby. Målet är att elledningen ska vara klar vid årsskiftet 2023/2024.