Det har varit ett stort intresse för Advanced Soltechs erbjudande om att teckna nyutgivna preferensaktier i Bolaget. I ett erbjudande riktat till kvalificerade investerare under september månad 2020, tecknades nya preferensaktier för 131,5 MSEK. Bolaget emitterar nu ytterligare preferensaktier motsvarande 26,1 MSEK med samma villkor. Syftet med denna kompletterande emission innan den planerade noteringen av Advanced Soltechs aktier på First North Growth Market, är som tidigare att kunna tillvarata de goda affärsmöjligheter som Bolaget nu har i Kina. Merparten av denna emission tecknades av familjen Brandberg, genom Isac Brandberg AB.

Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar:

-Det är mycket roligt att välkomna en erkänt skicklig och värderingstyrd investerare som familjen Brandberg som nya ägare i Advanced Soltech.