Fler och fler bilar som kommer ut i trafik har el som en alternativ drivkälla och är i behov av att kunna laddas. Enligt uppgifter från Elstatistik.se och Power Circle så ökade antalet laddningsbara fordon med 70 procent i oktober 2020 i Sverige jämfört med föregående år och cirka 155.000 personbilar är nu i trafik.

För att möta det ökade behovet har Göteborg Energi tillsammans med Göteborg Stads Parkering satsat på att installera 500 nya laddplatser på publika parkeringsytor runt om centrala Göteborg. Laddpunkterna som planeras berör 16 olika platser i Göteborg såsom Lindholmen, Heden, Valhalla, Stora Teatern, Lorensberg och Konserthuset.

Peab Asfalt är underentreprenör till ex-te EL som installerat laddstolparna och har utfört schaktning, markberedning samt asfalteringen på ett flertal platser.

– Arbetet har varit lite annorlunda mot vad vi vanligtvis brukar utföra men det har varit ett väldigt roligt projekt. Mycket tack vare att vi har haft en väldigt bra relation och kommunikation med vår beställare. Vi är stolta över att få varit delaktiga i utbyggnaden av laddplatser vilka månar om miljön och genom att vi asfalterar med ECO-Asfalt bidrar även Peab Asfalt till att minska stadens klimatpåverkan, säger Johan Gustafsson, platschef, Peab Asfalt.

– Utbyggnaden har fungerat otroligt bra tack vare en kompetent beställare men också rätt underleverantörer. Det är väldigt roligt att få arbeta med projekt som har en sådan positiv inverkan på staden och som engagerar så många, säger Pierre Falck, ex-te EL.

Projektet startade vintern 2020 och beräknas vara klart under april 2021.

ECO-Asfalt halverar klimatpåverkan och naturresurser sparas, utan att slutproduktens egenskaper påverkas. ECO-Asfalt kan helt ersätta konventionell varmtillverkad asfalt i alla typer av applikationer, exempelvis högtrafikerade vägar, flygfält, industriplaner, hamnar, gator och cykelbanor.

För mer information om ECO-Asfalt kontakta Johan Gustafsson, platschef, Peab Asfalt, 0725-33 35 05 eller Ola Sandahl, avdelningschef, Peab Asfalt, 0733-84 83 78.