Johan Sigvardsson, analytiker på elbolaget Bixia

Efter en sommar med rekordlågt elpris på den nordiska elbörsen Nordpool har nu priset på el vänt uppåt. Från ett snittpris på 1-5 öre per kWh under sommaren, till 25 öre per kWh under innevarande vecka. Enligt elbolaget Bixias elprisrapport kommer priset att ligga kvar på ungefär samma nivå under september för att sedan stiga ytterligare.

Sommarens snittpris på el har varit de lägsta i historien. Dock har elpriset varierat kraftigt mellan de olika elprisområdena med extremt låga priser i de norra delarna och högre i de södra delarna av landet. Men nu stiger elpriset till mer normala nivåer över hela landet.

– Det var främst de välfyllda vattenmagasinen och överskottet på vattenkraft som gjorde att vi hade så låga elpriser under sommaren, framförallt i norra Sverige. Men de senaste veckornas torrare väder normaliserat tillrinningen och vattenkraftsproducenterna har nu en bättre kontroll och producerar när de får bäst betalt, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Det högtryck som har belägrat Skandinavien under större delen av augusti har gjort att vinterns stora snömängder smält, och tillsammans med riklig vattenkraftsproduktion skapat en lägre men fortfarande god hydrologisk balans.

– Det gör att läget börjar återgå till det normala även om vi fortfarande har god tillgång på vattenkraft, säger Johan Sigvardsson.

Att elpriset har varierat så kraftigt mellan de norra och södra delarna av landet under sommaren beror på att stamnätets överföringskapacitet är sänkt när kärnkraften har varit begränsad, för att säkerställa frekvensen i nätet.

– Augusti är den månad då vi har lägst produktion från kärnkraften till följd av kärnkraftsrevisioner. Det har gjort att även om vi haft ett överskott på vattenkraft i de norra delarna så har elprisområde 4 (Malmö), tvingats importera kraft under högtrycksbetonade och därmed vindfattiga dagar då vindkraften inte har levererat, förklarar Johan Sigvardsson.

Mer vind och ökad kärnkraft ger produktionsöverkott
Augusti har varit en relativt vindfattig månad men de närmaste veckorna kommer det att blåsa mer vilket ökar vindkraftsproduktionen samtidigt som kärnkraftsrevisionerna går mot sitt slut och därmed ökar tillgängligheten på kärnkraft.

– Mer vindkraft och ökad kärnkraftsproduktion gör att produktionsöverkottet i Norden stiger och därför är det troligt att vi kommer kunna exportera mycket el till Nederländerna, Tyskland och Polen, och därmed blir priskopplingen mot dessa länder tydligare, säger Johan Sigvardsson.