Vattenfall Eldistribution genomför från den 1 januari 2024 en höjning av elnätsavgiften för privat- och företagskunder anslutna till lokalnätet. Elnätsavgiften höjs med i genomsnitt 12 procent, i jämförelse med aktuell prisnivå den 1 januari 2023, för företagets kunder i hela landet. Prishöjningen motsvarar cirka 110 kronor per månad för en villakund och cirka 20 kronor för en lägenhetskund.

För att möjliggöra energiomställningen och säkerställa ett väl fungerande och robust elnät, med ökad kapacitet och leveranssäkerhet, behövs stora satsningar i elnätet under lång tid framöver. I tider av hög inflation, med ökade kostnader för att bygga elnät, innebär det att Vattenfall Eldistribution behöver höja elnätsavgiften.

‒ Vi går in i en period med nya ekonomiska förutsättningar, där vi bland annat behöver anpassa oss till ett högre ränteläge. Vi ser också ett stort behov av satsningar i förstärkning och utbyggnad av elnätet för att möta den stora elektrifiering som just nu pågår, säger Cecilia Zetterström, kund- och marknadschef Vattenfall Eldistribution AB.

Elnätet är en samhällsviktig infrastruktur som moderniseras och byggs ut i takt med samhällsutvecklingen. För att kunna genomföra anslutningar av solceller och laddinfrastruktur behöver elnätet anpassas och förstärkas. För att möjliggöra omställningen till ett fossilfritt samhälle planerar Vattenfall Eldistribution att fram till 2027 öka sina investeringar i elnätet från drygt 5 till 8 miljarder kronor per år.