ekonomi el pengar pris

Den 30:e maj  öppnade ansökningsförfarandet för elstödet till företag. Företagen ansöker om elstödet via Skatteverkets webbplats och sista dagen för ansökan är den 25 september 2023.

Företag och organisationer kan från och med i dag ansöka om elstöd för elförbrukning i mellersta och södra Sverige (elområde 3 och 4). Ansökan görs normalt via Skatteverkets webbplats och för att ha rätt till stöd måste vissa villkor uppfyllas. Ansökningsperioden är öppen mellan den 30 maj och den 25 september 2023.

Skatteverket kommer att handlägga ansökningarna skyndsamt med ambitionen att pengarna ska betalas ut till företaget kort tid efter att en korrekt ansökan har inkommit till Skatteverket.

Ett företag kan som mest erhålla upp till 20 miljoner kronor i stöd. Om företaget är en del av en intressegemenskap, till exempel en koncern, kan hela intressegemenskapen tillsammans få högst 20 miljoner kronor.