Enligt 1 har Northvolt nyligen undertecknat ett icke-återbetalningsbart projektfinansieringsavtal på 52 miljarder SEK för att möjliggöra expansionen av Northvolt Ett i norra Sverige. Detta är den största gröna lånen som någonsin har tagits upp i Europa.

Finansieringen kommer att användas för att utöka Northvolt Ett’s katodproduktion och celltillverkning, samt för att möjliggöra expansionen av den intilliggande återvinningsanläggningen Revolt Ett, som återvinner batterimetaller med en koldioxidavtryck som är 70% lägre än brytningsråvaror. Detta möjliggör en fullt integrerad, cirkulär batteriproduktionsuppsättning som tidigare inte har funnits utanför Asien 1.

Finansieringen inkluderar refinansiering av det $1,6 miljarder stora skuldpaketet som togs upp i juli 2020, och har höjts på grundval av långsiktiga avtalsavtal på över $55 miljarder med partners som BMW, Scania, Volvo Cars och Volkswagen Group 1. Det tillhandahålls av en grupp på 23 kommersiella banker, samt Europeiska investeringsbanken (EIB) och Nordiska investeringsbanken (NIB), som båda stöds av Europeiska kommissionens InvestEU-program. En betydande del av de kommersiella anläggningarna täcks av vissa garantier i kombination med direkt finansiering, som tillhandahålls av Riksgälden, Euler Hermes, Export-Import Bank of Korea (KEXIM), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) och Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure) 1.

Detta är det första lånet som tagits upp genom Northvolts Green Finance Framework som skapades 2023. Northvolt fick högsta “mörkgröna” betyg för sitt ramverk från den externa ratingbyrån CICERO – den första industriella aktören i sin sektor att göra det 1.