De norska regeringspartierna – konservativa Høyre, Kristelig Folkeparti och Venstre – har nått en bred uppgörelse med ledande oppositionspartier i stortinget om oljeexploatering i norr. Det handlar om den omstridda så kallade iskantgränsen, som reglerar var oljebolag får exploatera oljetillgångar.

Uppgörelsen går på tvären med de råd från miljöexperter som regeringen inhämtade inför beslutet. Men den bekräftar regeringens uppgörelse med högerpopulistiska Fremskrittspartiet (FRP) i förra veckan.

Stödet för regeringens nya ishavsgräns är därmed säkrat, vilket gör att den dras där det finns en 15-procentig sannolikhet för is i Barents hav. Men uppgörelsen som nu har träffats innebär även att det kommer att tillåtas undantag, med oljeprojekt norr om gränsen. Dessutom ska gränsen kunna flyttas om fyra år.

I förra veckan var FRP och regeringen överens om denna modell. Men nu har alltså även Senterpartiet och socialdemokratiska Arbeiderpartiet anslutit sig till uppgörelsen.

Den breda enighet som vi har fått till i dag säkrar förutsägbara ramar för oljeverksamhet såväl som likabehandling, hållbarhet och samexistens mellan olika näringsgrenar, säger Espen Barth Eide, Arbeiderpartiets miljöpolitiska talesperson.
I stortinget motsätter sig därmed bara Sosialistisk Venstreparti, Rødt och Miljøpartiet De Grønne uppgörelsen. Men de har tillsammans bara 13 av 169 mandat i stortinget.