Delar av norrlandskusten behöver ett nytt elnät. Det gamla byggdes på 40- och 50-talet och behöver bytas ut och förstärkas. Det handlar om 30 mil från Sollefteå till Tierp. – Människor längst kusten har rätt till ett modernt elnät de kan lita på, säger Guy Mondzo, huvudprojektledare inom NordSyd på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät är mitt uppe i en historisk utbyggnad och modernisering av det svenska elnätet. På den 30 mil långa sträckan mellan Nässe i Sollefteå kommun och Mehedeby i Tierps kommun ska två nya 400 kilovolts-luftledningar byggas. Samtidigt som två helt nya stamnätsstationer ska uppföras utanför Njutånger i Hudiksvalls kommun och Vattjom i Sundsvalls kommun.

– Det här är en viktig satsning för att vi ska fortsätta ha ett fungerande elnät. Vissa av ledningarna är över 80 år gamla. Det är dags att byta ut dem för att allt ska fungera, säger Guy Mondzo, huvudprojektledare inom NordSyd på Svenska kraftnät.

Det är en satsning på folk, men också på företagNär det så kallade Kustpaketet är på plats så ökar överföringskapaciteten och även möjligheten för uttag till företag och industrier.

-Det är en investering för människor, jobb och för klimatet. Det är viktigt och nästa steg blir att vi nu ska ha dialog med de som bor och lever längst sträckan säger Guy Mondzo.

Med start under mars–april fram till 30 september genomför Svenska kraftnät samråd för de nya luftledningarna. Under samrådet har de som vill möjlighet att yttra sig och skicka in information som kan vara av värde för valet av den slutgiltiga placeringen av ledningen.

Det är tre projekt som genomför samråd:

  • Nässe–Vattjom (Sollefteå kommun till Sundsvalls kommun)
  • Vattjom–Njutånger (Sundsvalls kommun till Hudiksvalls kommun)
  • Njutånger–Mehedeby (Hudiksvalls kommun till Tierps kommun)

– Samrådet är en väldigt viktig del inför att bygga nya luftledningar. Vi vägar samman de yttranden som kommer in tillsammans med andra utredningar som inventeringar av natur och kultur för att kunna välja en placering för ledningarna som ska ge så lite påverkan på miljön som möjligt, säger Guy Mondzo.

I samband med samrådet bjuder Svenska kraftnät in till öppet hus. Då kommer representanter från Svenska kraftnät att finnas på plats för att svara på frågor och ge information om projektet.

Öppet hus genomförs vid två tillfällen för varje sträcka:

Vattjom–Njutånger:

23 april
Folkan Matfors
Centrumgatan 4 Matfors
Öppet kl 16.00–19.00

24 april
Högsgården
Västanåker 35, Hudiksvall
Öppet kl 16.00–19.00

Njutånger–Mehedeby:

13 maj
Centralteatern Gävle
Gävle Folketshus, Södra Centralgatan 10, Gävle
Öppet kl 16.00–19.00

14 maj
Ljusne Folkets Hus
Granvägen 1, Ljusne
Öppet kl 16.00–19.00

Nässe–Vattjom

28 maj
Hullsta gård
Storgatan 69, Sollefteå
Öppet kl 16.00–19.00

29 maj
Häreborg
Härevägen 2, Indal
Öppet kl 16.00–19.00

Om program NordSyd

  • NordSyd sträcker sig från Jämtlands och Västernorrlands län ner till Värmlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Stockholms län.
  • 75 miljarder kronor ska investeras i stamnätet för el under de kommande tjugo åren.
  • 200 mil ledning ska byggas och 250 mil gamla ledningar rivs.
  • Omkring 35 stamnätsstationer byggs eller förnyas.