Norge inför tillfälliga skattelättnader för den krisdrabbade oljeindustrin.

Regeringen har beslutat om att oljerelaterade bolag ska få senarelägga skatteinbetalningar vilket ska förhindra att investeringarna stannar av.

De senarelagda skatteinbetalningarna väntas ge förbättrad likviditet som kan gå till investeringar, med cirka 100 miljarder norska kronor.

Norge minskar också oljeproduktionen med 250 000 fat per dag i juni och med 134 000 fat per dag under andra halvåret.

”Den totala norska oljeproduktionen i december 2020 kommer att vara 300 000 fat per dag mindre än vad bolagen har planerat. Regleringen kommer att upphöra vid årets utgång” säger olje- och energiminister Tina Bru (H) i ett pressmeddelande..

Dessutom kommer start av utvinning på flera fält att skjutas upp till 2021.

”Regeringens beslut om att minska norsk oljeproduktion bygger på självständig bedömning och för att säkra norska intressen” -Bru.

Norge har dröjt med besked om sin oljestrategi. Nu gör landet för första gången på 18 år gemensam sak med andra stora oljeländer som Saudiarabien och Ryssland för att pressa upp priset, skriver Reuters. Bakgrunden är att coronapandemin och omfattande nedstängning i stora delar av världen har minskat efterfrågan på olja.