Sjöfarten behöver minska sina växthusgasutsläpp betydligt för att nå framtida mål. Som komplement till energieffektiviseringar behövs framförallt alternativa bränslen. I ett nytt projekt undersöker IVL tillsammans med andra nordiska forskare och branschaktörer hur bränsleceller och vätgas står sig jämfört med andra fossilfria lösningar.

– Det finns en mängd olika möjligheter som elektrifiering, vind, biobränslen och elektrobränslen. Intresset för nya lösningar är stort inom sjöfarten och vätgas och bränsleceller är väldigt hett just nu, säger Julia Hansson, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sjöfarten utgör en av de största sektorerna som fortfarande har stora utsläpp att jobba med, inte minst i Norden där sjöfarten också är av stor vikt för export och import.

I projektet HOPE – Hydrogen fuel cells solutions in shipping in relation to other low carbon options – kommer IVL tillsammans med norska Sintef, Islands universitet, Stena Rederi och Powercell Sweden att analysera vätgas och bränslecellösningar för den nordiska sjöfartssektorn.

”Vätgas kan vara intressant för rutter inom Norden”
I projektet ingår att utveckla och utvärdera en konceptdesign för ett fartyg för närsjöfart som använder vätgas och bränsleceller för framdrivning. Även mer tekniska aspekter och kostnader ingår, samt barriärer och drivkrafter för att realisera sådana fartyg i Norden, liksom påverkan på utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

– För oss är det viktigt att olika alternativa bränslen utreds grundligt för att säkerställa att de är hållbara, praktiskt möjliga samt kostnadseffektiva. Vätgas kan vara ett mycket intressant alternativ för de av våra fartyg som trafikerar rutter mellan de nordiska länderna, säger Per Wimby, Stena Rederi.

Forskningsprojektet finansieras genom ett samarbete mellan Nordisk Energiforskning, Trafikverket, norska forskningsrådet och isländska forskningscentret samt med betydande in-kind från deltagande företag. Projektet kommer att pågå i två år.

Ytterligare två projekt som ska analysera och testa vätgas och ammoniak inom sjöfarten finansieras inom samma program.