Foto: Christian Andersson, Apelöga

Nordic Solar, en utvecklare av solcellsparker, har tecknat kraftförsäljningsavtal med tre företag. Avtalen gäller en solcellspark på den danska ön Fyn som invigs inom kort.

Solcellsparken har en kapacitet på 32 megawatt och kommer att generera tillräckligt med el för att försörja cirka 15 000 hushåll. Energin från solcellsparken kommer att säljas till företagen Fuzion, Fipros och Ewii.

Avtalen sträcker sig över en period på 10–11 år och Nordic Solar räknar med att lägga till fler företag på mottagarlistan.

”Vi är glada över att kunna bidra till att fler danska företag kan använda förnybar energi och stärka sina gröna insatser”, säger Holger Bang, CIO på Nordic Solar. ”Vi uppskattar visionära företag som kommer att bidra till att stärka den gröna omställningen.”

Nordic Solar är en av de ledande utvecklarna av solcellsparker i Europa. Företaget har byggt solcellsparker i Danmark, Sverige, Tyskland, Polen, Italien och Spanien.

Nordic Solars kraftförsäljningsavtal med tre företag är ett viktigt steg i företagets ambition att bli en ledande leverantör av förnybar energi i Europa.