Norconsult har tecknat partneravtal med Johanneberg Science Park. Avsikten är att tillsammans driva innovation inom bland annat hållbart byggande, fossilfri energi och mobilitetsinfrastruktur.

Norconsult är en av Nordens ledande flerfackliga rådgivare inom samhällsplanering och projektering, med specialistkompetens inom områden som arkitektur, bygg, infrastruktur och energi. Bolaget, med huvudkontor i Göteborg, ägs till hundra procent av medarbetarna, som till antalet är 4 600 runt om i världen, varav närmare 900 finns i Sverige.

Johanneberg Science Park driver, med bas i Göteborg, breda samarbeten inom samhällsbyggnad, tillsammans med sitt partnernätverk som spänner över akademi, näringsliv och offentliga aktörer.

  • Norconsult vill vara ett av de ledande konsultföretagen inom samhällsbyggnad i Sverige. Vi vill vara med och driva utvecklingsfrågor som säkerställer att vi når målen för agenda 2030 och vi ser att partnerskapet med Johannebergs Science Park ger oss plattformen för att göra just det, säger Ljot Strömseng, VD för Norconsult AB.
  • Partnerskapet med Norconsult är en perfekt matchning för oss. De besitter stor kunskap inom våra fokusområden och kan bidra till ett kreativt samarbete, inte minst i de större stadsutvecklingsprojekt vi nu är involverade i, säger Mats Bergh, VD för Johanneberg Science Park.

Från att ha bidragit till att driva fram projekt på byggnadsnivå som lett fram till innovationssuccéer som HSB Living Lab, Riksbyggens Brf Viva och Akademiska Hus koncept A Working Lab, driver nu Johanneberg Science Park samarbetsprocesser i planeringsstadiet för flera stadsutvecklingsprojekt, till exempel Forsåker i Mölndal, den nya staden Landvetter Södra och utvecklingen av bostadsområde på Oklandsåsen på Hisingen.

  • Vi ser fram emot att få med oss Norconsults kompetens in i dessa processer, och helt säkert många nya projekt, där frågor som hållbart byggande, fossilfri energi och energiinfrastruktur för elektrifierade fordon är centrala, säger Mats Bergh.
  • Vi brinner för att skapa ett samhälle som är förebild för andra regioner och länder. Men vi är otåliga och vill göra skillnad – det är nu det måste hända, säger Ljot Strömseng