– De viktigaste kriterierna för Orust kommun vid valet av partner var tillgänglighet till värme, hållbarhetsstandarder och bra kundservice. Nevel har goda meriter när det gäller drift av fjärrvärmenät och expertis inom förnybar energi för kommunala och industriella verksamheter. Vi har en lång relation med Nevel och är glada över fördelarna som samarbetet bidrar med till vårt samhälle, säger Björn Martinsson, Chef affärsdrivande verksamhet på Orust kommun.

Nevel har ansvarat för drift och underhåll av de aktuella fjärrvärmenäten i över fyra år och känner till anläggningarna mycket väl. Med sin långa erfarenhet och kompetens inom fjärrvärme äger företaget mer än 40 fjärrvärmenät, varav 17 finns runt om i Sverige. Med Nevel som leverantör får kunderna tillgång till kundservice, e-fakturor och nyhetsbrev, samt fjärrvärmeportalen med fakturahistorik och information om aktuell och tidigare energianvändning.

– Vi är mycket glada för att Orust kommun

har visat förtroende för oss som ny ägare av anläggningarna. Med vår erfarenhet och

expertis kan kan vi fortsätta att energieffektivisera driften och även uppnå ekonomiska skalfördelar. Vi tittar också på möjligheten attdigitalisera anläggningarna för att ytterligare säkerställa distributionen av förnybar och miljövänlig fjärrvärme, till ett konkurrenskraftigt pris, säger Peter Bäckström, Country Director på Nevel.

 

För mer information, var vänlig kontakta:

Peter Bäckström, Country Director, Nevel
E-post: peter.backstrom@nevel.com
Mobil: +46 (0)76 141 44 16