Neste öppnar under april och maj 2020 ett stort antal nya distributionsställen för Neste MY förnybar diesel™ för både privatbilister och företag. Efter expansionen finns tillgång till Neste MY förnybar diesel på ungefär 120 stationer såväl i tillväxtcentra som på mindre orter i landet.

”Våra kunder har önskat en ökad tillgänglighet till förnybar diesel och därför utökar vi nu i ett stort steg antalet distributionsställen för Neste MY förnybar diesel. Expansionen gör att privatbilister och yrkesförare kan tanka förnybart bränsle runt om i Finland. Neste MY förnybar diesel är en lösning med små utsläpp som kan användas här och nu, utan några modifikationer av bilen eller motorn”, säger Katri Taskinen, direktör med ansvar för försäljningen i Nestes stationsnätverk i Finland.

Antalet distributionsställen ökar från 70 stationer till 120 under våren. Antalet distributionsställen för personbilar utökas med 37 nya stationer, varav 24 är belägna på orter där man inte tidigare har kunnat tanka Neste MY förnybar diesel. Distributionsställena för den tunga trafiken byggs ut med 13 nya stationer, vilket betyder att tillgängligheten ökar med elva nya orter.

Var tredje finländare skulle kunna avstå från användning av fossila bränslen under de närmaste åren

Efterfrågan på Neste MY förnybar diesel har ökat under det senaste året bland företag och privatbilister. År 2019 började några hundra företag inom olika branscher att använda förnybar diesel för att minska sina utsläpp. Inom privatbilismen utgörs hela 20 procent av den totala dieselförsäljningen av Neste MY förnybar diesel, på de stationer där detta säljs. På vissa stationer i huvudstadsregionen och i Lahtis har andelen av Neste MY förnybar diesel på stationer som säljer detta bränsle stigit till över 40 procent.

”Bilparken i Finland är som bekant gammal. Till exempel skrotas de bilar som köps i år uppskattningsvis först kring år 2040. Också den tunga trafiken kommer länge till att drivas med diesel. Enligt en färsk undersökning* som vi har låtit utföra skulle en tredjedel av finländarna vara beredda att byta ut fossila bränslen mot mer miljövänliga alternativ redan inom loppet av två år. Av de tillfrågade skulle 43 procent kunna tänka sig att byta ut sin nuvarande bensin- eller dieselbil mot en el- eller gasdriven bil inom de kommande tio åren. Det är klart att alla lösningar behövs och därför behöver de ständigt utvecklas”, säger Taskinen.

Förnybara bränslen är ett effektivt sätt att minska utsläppen från den tunga trafiken och de fungerar med den nuvarande bilparken. Neste MY förnybar diesel lanserades i Finland i januari 2017 och efterfrågan har ökat markant på kort tid.

”Genom sina val visar företag och konsumenter för beslutsfattarna och de som utvecklar infrastrukturen, vilken framtid finländarna vill ha. När köpbeslutet består av ett ansvarsfullt alternativ, ökar utbudet av detta alternativ snabbare på marknaden så att allt fler får tillgång till det. Neste MY förnybar diesel är en konkret lösning för att omedelbart minska det egna koldioxidavtrycket”, förklarar Taskinen.

Utöver Finland säljs Neste MY förnybar diesel i Estland, Lettland, Litauen, Sverige, Nederländerna samt i Kalifornien och Oregon i USA.

En förteckning över stationerna och de nya orterna finns på nestemy.fi/asemat (in Finnish).

*) Enkäten besvarades av 1 000 finländare i IRO Research nationella konsumentpanel. Datainsamlingen i enkäten utfördes 16–24 mars.2020.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications (tillförordnad)

För ytterligare information: Katri Taskinen, Verksamhetsdirektör, nätverksförsäljning i Finland, affärsenheten Marketing & Services, Neste. Kontakter till Nestes telefon för medier, tfn 050 458 5076 / media@neste.com (vardagar kl. 8.30–16.00).