Neste – världens största tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle baserat på råmaterial från avfall och biprodukter – och Air bp – en internationell leverantör av flygbränsleprodukter och relaterade tjänster – har skrivit under en överenskommelse om att under 2020 och 2021 erbjuda större volymer av hållbart flygbränsle till sina flygplatskunder. Volymen är fem gånger större än den som levererats av företagen under 2019. Air bp kommer att göra det hållbara flygbränslet tillgängligt på flygplatser runtom i Europa, och leveranser till exempelvis Stockholm (ARN) och Oslo (OSL) förväntas komma igång under de närmaste veckorna.

Ökningen av volymen hållbart flygbränsle är ett svar på en ökad efterfrågan från befintliga och nya flygbolagskunder, och från de nya kraven i Norge på att 0,5 procent av allt jetbränsle som säljs måste vara hållbart.

Nestes hållbara flygbränsle tillverkas av 100 procent förnybart avfall och överskottsråmaterial. I ren form och beräknat på hela livscykeln innebär det en minskning av utsläpp av växthusgaser med upp till 80 procent jämfört med vanligt jetbränsle. SAF genomgår samma kvalitetstester som vanligt fossilt jetbränsle och kan blandas med vanligt flygbränsle upp till 50 procent. För tillfället utgör hållbart flygbränsle det enda realistiska drop-in-alternativet till fossila flytande bränslen för trafikflyget.

Air bp och Neste har kommit överens om att öka volymen av hållbart flygbränsle femfaldigt.

”bp:s intention är att senast 2050 ha blivit ett nollutsläppsföretag, och att bidra till att hela världen genererar nollutsläpp. Air bp strävar efter att stötta våra kunder och flygbranschen som helhet på vägen mot att uppfylla målen för koldioxidutsläpp. Enligt vår bedömning kommer hållbart flygbränsle att spela en avgörande roll när branschen återhämtar sig från följderna av coronapandemin. Tack vare det framgångsrika, fortlöpande samarbetet med Neste kan vi erbjuda större volymer av hållbart flygbränsle, så att våra kunder kan minska sina koldioxidutsläpp”, säger Martin Thomsen, Chief Executive Officer för Air bp.

Leveranserna ska inledas under de närmaste veckorna.

”Coronapandemin och de ekonomiska konsekvenserna har inte förändrat våra ambitioner. Vi är fortsatt fullt inställda på att, tillsammans med våra partners, bekämpa klimatförändringarna genom att tillhandahålla konkreta, tillgängliga lösningar för att minska flygbranschens utsläpp av växthusgaser. Hållbart flygbränsle spelar en avgörande roll i det pågående arbetet med att göra flygtransporter förenliga med de klimat- och miljöutmaningar som världen står inför. Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med Air bp, och att med gemensamma krafter göra flyget hållbart”, säger Thorsten Lange, Executive Vice President för Renewable Aviation, Neste.

Nestes årliga produktionskapacitet för hållbart flygbränsle är just nu 100 000 ton. Tack vare den kommande utvidgningen av raffinaderiet i Singapore och möjliga ytterligare investeringar i raffinaderiet i Rotterdam, kommer Neste att ha kapacitet att producera över 1,5 miljoner ton hållbart flygbränsle årligen till 2023.

Air bp har levererat hållbart flygbränsle sedan 2010. Fram till idag har företaget levererat till över 20 kunder och 16 flygplatser globalt, inklusive flygplatsen i Oslo, där företaget var först med att i samarbete med andra intressenter inom branschen leverera hållbart flygbränsle tillverkat av Neste via flygplatsens befintliga bränsleinfrastruktur.

2018 tillkännagav Air bp och Neste planerna på att utveckla lösningar för att leverera hållbart flygbränsle till flygplatser och flygbolag. I april 2019 utvecklade parterna som en del av samarbetet en effektiv lösning för att leverera hållbart flygbränsle till den svenska marknaden. Det här senaste steget i samarbetet kombinerar Air bp:s och Nestes expertis inom produktion, blandning, leveranser och säkra processer, vilket ger bättre tillgång till hållbart flygbränsle vid de olika flygplatserna.