Neste, världens ledande producent av förnybar diesel och hållbart flygbränsle tillverkat av avfall och restprodukter, har träffat avtal om att förvärva 100 procent det holländska företaget Count Companies Count Terminal Rotterdam B.V. inklusive stödjande enheter, en del av First Dutch Group av Peter Goedvolk. Transaktionen undertecknades och avslutades den 7 maj 2020.

”Det här är ytterligare ett viktigt steg för Neste i genomförandet av vår tillväxtstrategi. Förvärvet stöder oss i vårt arbete med att bygga en global plattform för förnybara råmaterial från avfall och biprodukter som kan hålla jämna steg med världens växande behov av förnybara produkter. Count Terminal Rotterdam och Neste Demeter har lokalt samarbetat framgångsrikt under många år, och Nestes förvärv är ett logiskt nästa steg för att fördjupa samarbetet och vidareutveckla detta”, säger Peter Vanacker, koncernchef och VD för Neste.

Count Terminal Rotterdam lagrar, raffinerar och blandar förnybart avfall och restbaserat råmaterial i Rotterdams hamnområde. Count Terminal Rotterdam blir den första terminal som Neste äger för insamling av förnybart råmaterial, vilket ger Neste möjligheter att vidareutveckla sin råmateriallogistik inför framtiden. Transaktionen stärker även Nestes konkurrenskraft på den globala marknaden för förnybara råmaterial från avfall och restprodukter.

Neste har bedrivit verksamhet i Nederländerna sedan 2011, då företagets raffinaderi för förnybara produkter i Rotterdam togs i drift. Företagets raffinaderier i Rotterdam och Singapore är världens största och mest avancerade raffinaderier för tillverkning av förnybar diesel. Nestes Sluiskilanläggning ansvarar för förvaring och förbehandling av förnybara råmaterial, och Neste Demeter B.V. levererar råmaterial till företagets raffinaderi för förnybar diesel. Förra året öppnade Neste ett nytt kontor i Hoofddorp i Storamsterdam, som fungerar som det globala navet för den växande affären inom förnybara flygbränslen.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications (tillförordnad)

För ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076/media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).