Mikrobränslecellsföretaget myFC har valts ut att delta i en konceptstudie för utveckling av små, miljövänliga, kostnads- och energieffektiva fordon. Studien finansieras av Energimyndigheten, projektleds av forskningsinstitutet RISE, och har som övergripande syfte att minska utsläppen och stärka den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft.

Projektet genomförs under våren 2021 inom ramen för programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) och är särskilt inriktat på mindre fordon som poddtaxibilar. Ambitionen är att öka kunskapen inom området små el- och vätgasfordon och därmed stärka svensk industris konkurrenskraft.

Konceptstudien ska öka kunskaperna kring små fordon och ta fram förslag på två olika drivlinearkitekturer, varav en hybridlösning med vätgas och bränslecell. Sammanlagt fyra företag har utvalts att delta, och myFC:s uppdrag är att bidra med expertis inom bränslecellsteknik.

– Vi har tidigare visat att vi kan konvertera en elbil till hybriddrift med vätgas och bränslecell. Men flexibiliteten i vår grundteknik, som är helt unik för oss, är särskilt användbar i det här projektet. Vår bränslecell är så liten och modulär att vi optimalt kan anpassa bränslecellen efter den effekt fordonet behöver istället för att behöva anpassa fordonet efter bränslecellen, vilket är fallet med många andra bränslecellslösningar. Där är vi helt enkelt väldigt konkurrenskraftiga, säger Sebastian Weber, CTO för myFC.

I urbana miljöer anses små fordon kunna spela en stor roll i att minska utsläppen. Men för att skiftet till en ny och miljövänligare fordonsflotta ska ske måste fordonen också erbjuda andra fördelar för företagen som använder dem.

– En taxirörelse eller budservice tjänar bara pengar när fordonen rullar, och elfordon som laddas måste stå stilla. Men lägger du till en bränslecell i ekvationen kan du hålla igång verksamheten utan avbrott utan att behöva investera i till exempel extra batterier. Det är en otroligt elegant lösning och hela logiken bakom vår teknikutveckling, säger Sebastian Weber.