Johan Mörnstam är ny vd för E.ON Sverige. Foto; Apelöga

Johan Mörnstam tillträder idag som ny vd för E.ON Sverige och chef för Customer Solutions. Han behåller sin nuvarande position som Europachef för E.ON Networks och kommer därmed att axla två roller inom koncernen. Nuvarande vd för E.ON Sverige, Marc Hoffmann, lämnar sin roll och ledningen för E.ON på egen begäran idag den 31 mars. Martin Höhler fortsätter i sin roll som vd för E.ON Energidistribution AB.

–På uppdrag av E.ONs koncernledning vill jag tacka Marc Hoffmann för hans engagemang för vår koncern. Nu ser jag mycket fram emot att arbeta med Johan Mörnstam som kommer att leda E.ONs verksamhet i Sverige framgångsrikt, säger Patrick Lammers, medlem i koncernledningen E.ON SE, med ansvar för E.ON Customer Solutions.

Johan Mörnstam har den kompetens och det ledarskap som behövs för att utveckla och driva E.ON Sveriges verksamhet i en tid av extremt stor osäkerhet på energimarknaden i Sverige och i hela Europa. Johan Mörnstams djupa erfarenhet från energisektorn, både i Sverige och internationellt, gör honom till rätt person att ta sig an det svenska energisystemets utmaningar.

Johan Mörnstam var vd för E.ON Energidistribution AB mellan 2014 och 2019, och har gedigen kunskap om den svenska verksamheten och de utmaningar som Sveriges energiförsörjning står inför. Han har tidigare bland annat ingått i regeringens Elektrifieringskommission.

–Jag ser fram emot att arbeta med Sveriges energiförsörjning igen, tillsammans med alla de kompetenta medarbetare som finns inom E.ON. Sverige har ett enormt behov av investeringar för att klara en kraftigt ökad elanvändning i framtiden, vilket kräver utbyggnad av ett modernt elnät, inkoppling av mer förnybar elproduktion och ökade satsningar på innovativa energilösningar och elektrifiering i transportsektorn. Vi står inför en historisk förändring av energisystemet, där E.ON som ett av Sveriges största energiföretag har en avgörande roll i att driva på elektrifieringen och uppfyllandet av klimatmålen, säger Johan Mörnstam.