Moderaterna ska arbeta aktivt för att få bort den kritiserade elektronikskatten, enligt ett beslut som togs på partistämman. Trots det höjs skatten med närmre en miljard. Nu hoppas branschen att regeringen arbetar snabbt för att den ineffektiva skatten ska tas bort helt.

Pernilla Enebrink, vd ElektronikBranschen
– Det är glädjande att budskapet har nått politikerna och att Moderaterna som leder regeringen ska arbeta för avskaffandet av skatten. Skatten har negativ miljöpåverkan och ger dyrare elektronik för svenska konsumenter. Trots det höjer regeringen den kraftigt två gånger på ett halvår, säger Pernilla Enebrink, vd för ElektronikBranschen.

Moderaterna har i opposition kritiserat skatten och Sverigedemokraterna har budgeterat för ett borttagande. Moderaterna har nu tagit ytterligare ett steg efter beslut på senaste partistämman där ett medlemsförslag om att avskaffa skatten röstades genom. Det innebär att partiet som leder regeringen måste arbeta aktivt för att ta bort skatten.

– Elektronikbranschen ser positivt på beslutet och hoppas på fler uppvaknanden från politiskt håll. Vi har länge drivit frågan och försökt uppmärksamma politiker på brister i utformningen av skatten, vilket både experter och myndigheter också pekat på, säger Pernilla Enebrink, vd för ElektronikBranschen

Den 1 juli i år genomförde Tidöpartierna ändringar av elektronikskatten, vilka innebar ett ökat skatteuttag med 850 miljoner på årsbasis. Det visar statistik från Skatteverket som ElektronikBranschen analyserat. Ändringen skulle enligt regeringen leda till ett minskat skatteuttag.

Orsaken till felräkningen är att konsekvensutredningen saknade underlag för att beräkna effekterna av ändringarna för företagen. Trots bristerna togs ingen kontakt med branschen för att få information om hur ändringarna skulle påverka branschen. Ändå godkände Regelrådet konsekvensutredningen. Branschen larmade om att beräkningarna i konsekvensutredningen inte genomförts på ett korrekt sätt, ändå valde regeringen att gå vidare med förslaget.

Den 1 januari 2024 höjs elektronikskatten ännu en gång. Nu till följd av den KPI-justering som genomförs varje år. Det innebär den här gången en ökning med 6,5 procent.

– Menar politikerna allvar ska de driva på för att fasa ut och förbjuda ämnen inom EU. Ett sådan arbete pågår redan. Straffskatt på svenska konsumenter är inte rätt väg framåt, avslutar Pernilla Enebrink.

Bakgrund

Elektronikskatten, även känd som kemikalieskatten, infördes i Sverige för att motverka miljö- och hälsorisker kopplade till vissa kemikalier i elektroniska produkter. Skatten syftar till att minska användningen av dessa skadliga kemikalier genom att göra elektronik dyrare, vilket i sin tur ska stimulera tillverkare att utveckla och använda mindre skadliga alternativ.

Dock har effekterna uteblivit. Skattens effektivitet, dess påverkan på konkurrensen, samt dess förmåga att faktiskt uppnå de miljömässiga och hälsomässiga mål den sattes att uppnå har länge kritiserats av branschen, konsumenter och även av Kemikalieinspektionen och Skatteverket. Orsaken till de uteblivna effekterna är att en skatt i Sverige inte påverkar utvecklingen av elektronik, vilken utvecklas för en världsmarknad.

De beskattade kemikalierna finns i elektronikprodukterna i forma av flamskyddsmedel för att minska risken för brand och uppfylla brandskyddsregler.