En skrotningspremie och satsning på vätgas, föreslår M Sverige som viktiga bidrag till omställningen i en kommentar till remissen om reduktionsplikten för bensin och diesel.

Reduktionsplikten är ett viktigt verktyg för att minska koldioxidutsläppen från fordonsflottan. Genom att blanda in förnybara drivmedel i fossila bränslen skapas en utsläppsminskning utan att bilisterna behöver köpa nya bilar eller köra mindre. Sådana reformer är nödvändiga för att minska koldioxidutsläppen. Att i sin bil kunna tanka ett drivmedel med mindre koldioxidpåverkan ger fler bilister förutsättning att bidra till omställningen.

– M Sverige har länge påtalat vikten av att vätgasen kan utgöra ett viktigt bidrag till omställningen. Därför anser vi att det är mycket positivt att fossilfria elektrobränslen, som vätgas, nu föreslås omfattas av reduktionsplikten, säger Caroline Drabe, vd för Riksförbundet M Sverige.

M Sverige menar att reduktionsplikten är ett lämpligt verktyg för att minska koldioxidutsläppen. Men samtidigt får kostnaderna inte drabba enskilda bilister. M Sverige anser att de sammanlagda skattekostnaderna för landets bilägare inte ska höjas, men det kan vara motiverat att omfördela skatter för att styra beteenden och främja teknik som sänker vår klimatpåverkan.

– M Sverige har sedan tidigare framfört krav på en skrotningspremie. Detta skulle innebära att de äldsta bilarna som släpper ut mest och som är minst trafiksäkra skulle försvinna från våra vägar. I samband med andra åtgärder för att minska utsläppen, skulle skrotningspremien vara ett effektivt medel, säger Caroline Drabe.