Turerna kring effektbristen i både Sverige och Skåne har varit många. Vad som nu framkommer i dagens DN är mycket bekymmersamt. Samtidigt som den skånska effektbristen bemötts med svalt intresse från regeringen, framkommer nu uppgifter om pekar mot att Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman varit delaktig i att förmedla uppåt en miljard kronor i beredskapspengar på Svenska Kraftnät för att lösa liknande problem i Stockholm.

Nationella medel måste komma hela landet till del. Att beredskapspengar endast används för att säkra elförsörjningen i endast en del av landet är inte acceptabelt. Det krävs nu transparens från ministern och regeringen. Vi är många som vill arbeta tillsammans med Anders Ygeman för att komma till rätta med problemen. Detta arbete omöjliggörs dock om vi inte bara undanhålls information, utan också vilseleds av statsrådet.

– Att regeringen inte bara tidigare har förnekat effektbristen utan nu också försöker sopa den under mattan med hemlig miljarduppgörelse är en skandal, säger Anna Jähnke (M), ordförande för Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Södra Sverige har redan drabbats hårt av elbristen. Flera företag har inte kunnat expandera som de har velat eller fått pausa sin verksamhet på grund av att tillräckligt med el inte kunde garanteras eller har varit mycket dyrare än i andra delar av landet. Sydsvenska Handelskammaren har påtalat detta under lång tid.

– Målet bör vara god tillgång och samma priser i hela landet. Visar det sig att det finns särbehandling mellan regioner med extra statliga pengar bara till Stockholm vore det märkligt. Vi har stora behov av produktion och nätkapacitet, säger Stephan Müchler, VD på Sydsvenska handelskammaren.”