Systempriset ökade med 3 procent jämfört med föregående vecka, veckomedlet landade på 91,9 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade med 80 procent där veckomedlet blev 67,8 EUR/MWh. I elområde SE3 ökade spotpriset med 9 procent och veckomedlet blev 90,1 EUR/MWh, medan det minskade med 19 procent i SE4 där veckomedlet blev 94,6 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol minskade med 9,5 procent och hade ett veckomedel på 138,6 USD/ton, oljepriset minskade med 4,6 procent och veckomedlet landade på 83 USD/fat, gaspriset minskade med 1 procent där medelpriset blev 57,6 EUR/MWh.

I Sverige var tillgängligheten på kärnkraft 76 procent, detta motsvarade en ökning med 6 procent jämfört med föregående vecka.